شوماخر به هوش آمد

شوماخر به هوش آمد به گزارش خبرآنلاين، بدن مايكل شوماخر، ستاره آلماني اسبق رقابت هاي فرمول يك به روش درمان با سلول هاي بنيادين پاسخ مثبت داده و او پس از شش سال به هوشياري كامل رسيده است. شوماخر پس از آنكه در سال 2013 طي يك حادثه اسكي در كوه هاي آلپ دچار آسيب شديد مغزي شد، ديگر هرگز در انظار عمومي قرار نگرفت، اما اكنون پس از اظهارات يكي از پرستاران بخش قلب و عروق بيمارستان، به نظر آينده روشن تري پيش روي قهرمان 7 دوره فرمول يك قرار دارد. به شوماخر مجموعه اي از سلول هاي بنيادي كه باعث كاهش التهاب مي شوند تزريق شده است. راننده اسبق فراري هم اكنون تحت نظارت شديد قرار دارد. پيش از آنكه شوماخر براي درمان با استفاده از سلول هاي بنيادي به بيمارستان «پومپيدو» منتقل شود با مشكلات جديدي در سلامت خود روبه رو شده بود، اما طبق گفته پزشكان با روش درمان از طريق سلول هاي بنيادين جواب داده و او به هوشياري كامل رسيده است.