توضيحات صبا كمالي درباره پست جنجالي اينستاگرامي اش كه حذف كرد

توضيحات صبا كمالي درباره پست جنجالي اينستاگرامي اش كه حذف كرد به گزارش سرويس وبگردي سيتنا، صبا كمالي، بازيگر سينما و تلويزيون، پس از انتقادهاي گسترده از يك پست اينستاگرامي اش، ضمن پاك كردن آن، توضيحاتي را ارائه كرد. او نوشت: «به علت كج فهمي، بي سوادي، متعصب بودنِ بدون تفكر، اطلاع نداشتن از اصول نمايشنامه نويسي كه رشته اول تحصيلي منه، به علت بيماري افرادي از جامعه كه چه بسا حقوق بگيرانِ جيره خوارِ دشمنان ايران باشند، نسبت هاي بس ابلهانه به من زدند و من رو بدون اعتقاد معرفي كردند....و از كامنت هايي كه گذاشتند متوجه شدم....اتفاقا بسيار بي وجدان هم هستند. به اين علت، گفت وگوي تخيلي و صميمانه خودم با امام حسين (ع) را برداشتم. و از اينكه من رو بي اعتقاد يا دشمن مذهبم معرفي كردند، بسيار گله مند هستم. در نمايشنامه، ما حتي با خدا جدل مي كنيم و حتي دعوا....اين كه ديگران امامان رو از خدا بالاتر مي دونند ، خودشون مي دونند چرا......... لعنت خدا بر ستمگران هر دوران و هر سرزميني كه امام حسين (ع) و جوان هاي رشيد ايران، براش شهيد شدند.»