ديپلم زرين افتخار در چهاردهمين جشنواره ملي روابط عمومي ها به شهرداري شاهرود اهدا شد

شاهرود- خبرنگار روزنامه پيام استان سمنان سرپرست روابط عمومي شهرداري شاهرود از اهداي ديپلم افتخار به شهرداري شاهرود در چهاردهمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي خبر داد. به گزارش روابط عمومي شهرداري شاهرود، عليرضا اخوين با اشاره به جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي ها كه توسط انجمن متخصص روابط عمومي ايران همه ساله برگزار مي شود، گفت: اين انجمن با همياري و همدلي صاحب نظران و متخصصان و با حمايت و همكاري دست اندركاران روابط عمومي سازمان ها، موسسات دولتي و غيردولتي، اساتيد، كارشناسان و دانشجويان اين رشته براي چهاردهمين بار در شهريور 1398 برگزار شد. وي هدف از شركت در اين جشنواره را آشنايي با اصول و استانداردهاي نشر الكترونيك و مكتوب در روابط عمومي و توسعه و ارتقاي سطح توانمندي ها و مهارت ها عنوان داشت و افزود: روابط عمومي شهرداري شاهرود در بخش هاي گزارش، كليپ، انيميشن، عكس، سرمقاله و كاريكاتور با كسب رتبه اول تا سوم حائز رتبه و كسب ديپلم افتخار زرين در چهاردهمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي شد. شايان ذكر است اين جشنواره با حضور دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اساتيد برجسته كشوري همچنين حضور كارشناسان و سرپرستان روابط عمومي كل كشور برگزار شد.