مدير روابط عمومي باشگاه پرسپوليس استعفا كرد

مدير روابط عمومي باشگاه پرسپوليس استعفا كردبه گزارش«خليج فارس»؛كاوه علي اسماعيلي، مدير روابط عمومي باشگاه پرسپوليس استعفاي خود را از ادامه فعاليت در اين باشگاه اعلام كرد. تغييرات مديريتي باعث ايجاد فضاي عجيبي در باشگاه پرسپوليس شده و مديراني كه در فصل گذشته، در كنار جعفر سميعي، عملكرد قابل قبولي داشتند و در نهايت موفق شدند براي پنجمين بار پياپي، به قهرماني تيم فوتبال پرسپوليس كمك كنند، تصميم به جدايي و استعفا گرفتند. پس از سميعي، نوبت به ابراهيم شكوري رسيد كه استعفاي خود را تقديم مديريت باشگاه كند. سپس ايمان حسين پور، معاون حقوقي باشگاه استعفا كرد و حالا چهارمين مدير باشگاه از ادامه همكاري با مجيد صدري نااميد شد و استعفاي خود را تقديم وي كرد. منبع: تسنيم