نشست شوراي مديران روابط عمومي صنعت بيمه به ميزباني تجارت نو

نشست شوراي هماهنگي مديران روابط عمومي شركت هاي بيمه اي به ميزباني شركت بيمه تجارت نو برگزار شد. تصوير نشست شوراي مديران روابط عمومي صنعت بيمه به ميزباني تجارت نو به گزارش پرسون، به نقل از روابط عمومي بيمه تجارت نو؛ ابراهيم غلامي، جانشين مديرعامل شركت بيمه تجارت نو ضمن خوش آمدگويي به مديران روابط عمومي حاضر در اين نشست، نقش روابط عمومي و رسانه را در صنعت بيمه بسيار حائز اهميت دانست. وي اذعان داشت: براي افزايش ضريب نفوذ بيمه در جامعه، بايد اطلاع رساني بيشتري از خدمات بيمه اي صورت پذيرد تا همه افراد جامعه با خدمات به موقع و سازنده بيمه آشناتر شوند. به گفته غلامي، در راستاي آگاهي بخشي در زمينه خدمات بيمه اي در كشور، روابط عمومي شركت ها نقش مهمي دارند و فرهنگ سازي در اين عرصه ، هنوز جاي كار بسياري دارد . در ادامه اين نشست، مصطفي زندي، مدير كل روابط عمومي بيمه مركزي بيان داشت: با توجه به شرايط كنوني كشور كه درگير ويروس كرونا بوده بسياري از جلسات و برنامه هاي موجود را نمي توان حضوري برگزار كرد كه اين امر باعث شد تا توجه بيشتري به عرصه ديجيتال در سطح كشور شود. در اين نشست به موضوعاتي چون نحوه حضور شركت هاي بيمه اي در نمايشگاه بورس، بانك و بيمه و زنگ بيمه هم پرداخته شد.