مصطفي لشگري، مدير جديد روابط عمومي پرسپوليس؟

مصطفي لشگري احتمالا صبح فردا به عنوان مدير جديد روابط عمومي باشگاه پرسپوليس معرفي مي شود. به گزارش طرفداري، اگرچه مجيد صدري تا اين لحظه هنوز با استعفاي مدير روابط عمومي باشگاه پرسپوليس موافقت نكرده اما گفته مي شود اگر اتفاق غير منتظره اي رخ ندهد، مديرعامل موقت باشگاه پرسپوليس صبح فردا استعفاي كاوه علي اسماعيلي را مي پذيرد و با توديع او، مصطفي لشگري را به عنوان مدير جديد معرفي مي كند. گويا كاوه علي اسماعيلي يك بار پس از استعفاي جعفر سميعي و بار ديگر پيش از اعزام تيم به عربستان از منصب خود استعفا كرده بود اما از او خواسته شد حداقل تا پايان بازي با الهلال به فعاليت خود ادامه بدهد. مصطفي لشگري سردبير سابق سرويس ورزشي خبرگزاري ايسنا، يكي از چهره هاي شناخته شده عرصه رسانه هاي ورزشي است كه گفته مي شود رابطه خوبي با مجيد صدري دارد. در نوبت قبلي استعفاي كاوه علي اسماعيلي كه از سوي صدري پذيرفته نشد، نام مصطفي لشگري به عنوان جايگزين احتمالي او مطرح بود. رسانه طرفداري، هم براي كاوه علي اسماعيلي كه از چهره هاي جوان و خوشنام رسانه هاي ورزشي است در ادامه راه رسانه اي و هم براي مصطفي لشگري، به عنوان يك همكار قديمي آرزوي موفقيت دارد.