رضا تقي پور: طرح صيانت به دنبال رعايت حقوق كاربران در فضاي مجازي است

رضا تقي‌پور: طرح صيانت به‌دنبال رعايت حقوق كاربران در فضاي مجازي است

رضا تقي‌پور، نماينده مجلس و رئيس كميسيون مشترك بررسي طرح صيانت از كاربران، اعلام كرد اين طرح قصد قانون‌گذاري در كل فضاي مجازي را ندارد و تنها به‌دنبال رعايت حقوق كاربران در اين فضا است.