بررسي ويندوز 11؛ فصلي نو براي سيستم عامل محبوب مايكروسافت

بررسي ويندوز 11؛ فصلي نو براي سيستم‌عامل محبوب مايكروسافت

ويندوز 11 براي كاربراني كه سادگي و سرعت عمل را به هر چيز ديگري ترجيح مي‌دهند، سيستم عامل ايده‌آلي است، اما براي كاربران كاركشته شايد بيش از حد ساده باشد. با بررسي كامل ويندوز 11 همراه زوميت باشيد.