مارك گرمن: اپل سال 2019 قصد داشت سرويس گيمينگ ابري خود را عرضه كند

مارك گرمن: اپل سال 2019 قصد داشت سرويس گيمينگ ابري خود را عرضه كند

به‌گفته مارك گرمن، اپل در سال 2019 به‌فكر راه‌اندازي سرويس كلاد گيمينگ در‌كنار اپل اركيد بود؛ اما ظاهرا اين شركت درنهايت برنامه‌هايش را كنار گذاشته است.