مدير روابط عمومي باشگاه پرسپوليس استعفا كرد

مدير روابط عمومي باشگاه پرسپوليس استعفا كردبه گزارش خبرداغ به نقل از ورزش سه: مدير روابط عمومي باشگاه پرسپوليس طي استعفايي پايان همكاري خود با اين باشگاه را اعلام كرد. كاوه علي اسماعيلي كه در دوره مديريت جعفر سميعي به عنوان روابط عمومي باشگاه پرسپوليس انتخاب شده بود، اكنون به همكاري خود با اين باشگاه پايان داد و استعفاي خود را تقديم مديريت اين باشگاه كرد. بعد از استعفاي جعفر سميعي، ابراهيم شكوري و ايمان حسين پور (معاون حقوقي)، اسماعيلي چهارمين عضوي است كه طي چند وقت اخير به همكاري با اين باشگاه پايان مي دهد و اكنون بايد ديد اين باشگاه چه تصميمي براي اين بخش خواهد گرفت.