همايش «نقش روابط عمومي ها و سفيران اطلاع رساني در كاهش تنش آبي» برگزار مي شود

محمدرضا جهانشاهلو با بيان اين مطلب در بازديد اعضاي هيئت رئيسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي البرز از شركت آب منطقه اي استان كه در خصوص تاكيد بر رويكردهاي اطلاع رساني در خصوص كاهش و مصرف بهينه آب صورت گرفت، اظهار داشت: گزارش هاي مطرح شده از سوي شركت آب منطقه اي استان حاكي از وضعيت نامطلوب منابع آبي و فرونشست هاي زمين در استان است كه بايد با آگاهي بخشي به اقشار مختلف مردم بسترهاي لازم را براي مديريت منابع آب استان فراهم كنيم. وي افزود: بر اساس گزارش هاي موجود، ميزان فرونشست سالانه زمين در استان 80 سانتي متر است كه در آينده اين نه چندان دور چالش هاي فراواني را براي استان بوجود خواهد آورد. جانشين رئيس و دبير شوراي هماهنگي روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي استان خاطر نسان كرد: با توجه به موضوعات مطرح شده و لزوم توجه بيش از پيش مردم به حوزه مديريت منابع آبي استان در نظر داريم با مشاركت انجمن روابط عمومي هاي استان و شركت آب منطقه اي استان نسبت به برگزاري همايشي تحت عنوان «نقش روابط عمومي ها و سفيران اطلاع رساني در كاهش تنش آبي» در نيمه اول تيرماه سال جاري با حضور فعالان عرصه ارتباطات، اطلاع رساني و روابط عمومي اقدام نمائيم. به گفته وي ضرورت توجه فعالان عرصه ارتباطات و اطلاع رساني به موضوعات مهم در خصوص مصرف بهينه آب و برق با توجه به هشدارهاي صورت گرفته در رابطه با خشكسالي پيش رو از جمله مقوله هاي مهمي است كه بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.