برپايي نشست هم انديشي و تجليل از مديران روابط عمومي ادارات شهر قيامدشت

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي يران (شارا)-|| نشست هم انديشي و تجليل از مديران روابط عمومي شهرداري قيامدشت با حضور شهردار قيامدشت، صبح امروز ( پنجشنبه) در دفتر شهردار قيامدشت برگزار شد. به گزارش شارا به نقل از روابط عمومي شهرداري قيامدشت، شهردار قيامدشت در اين نشست با اشاره به جايگاه ارتباطات در تعاملات بين سازماني تاكيد كرد: مديران روابط عمومي ادارات مي توانند با همكاري مطلوب با يكديگر، مديران سازمان هاي متبوع خود را دردستيابي به اهداف برون سازماني ياري رسانند. "حسين تركاشوند"با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه اطلاع رساني در شهر قيامدشت از زمان استقرار شهرداري تا كنون افزود: آنچه كه واضح و مبرهن است، شناخته شدن شهر جديد التاسيس قيامدشت در سطح استان تهران و حتي كشور است كه برآمده از فعاليت بهينه و تاثيرگذار واحد روابط عمومي شهرداري با همكاري ساير ادارات است. وي تصريح كرد: امروزه ارتباطات به عنوان يك رشته دانشگاهي در مقطع تحصيلات تكميلي تدريس مي شود كه نشان از اهميت آن دارد. در اين نشست كه معاون و تعدادي از مديران شهرداري قيامدشت نيز حضور داشتند،با اهداي لوح سپاس از مديران روابط عمومي ادارات قيامدشت تجليل شد.