آينده روشني پيش روي روابط عمومي ها است

عليرضا عرب در خصوص جايگاه روابط عمومي و اهميت آن در سازمان گفت: به دليل اهميت و جايگاه روابط عمومي در سازمان ها، 27 ارديبهشت هر سال به عنوان روز روابط عمومي نام گذاري شده و از اين تاريخ به مدت يك هفته نيز به نام روابط عمومي و ارتباطات است تا در خصوص جايگاه و نقش آن در سازمان بيش از پيش براي بخش هاي مختلف جامعه مورد بررسي قرار گيرد. آينده روشني پيش روي روابط عمومي ها است به گزارش اكونا پرس، به گفته وي، در كشورهاي توسعه يافته و سازمان هاي آنها يكي از مهم ترين سرمايه ها و دارايي ها ميزان دانش و تخصص همراه با تعهد افراد فعال در حوزه روابط عمومي است. خوشبختانه در چند سال اخير كه در روابط عمومي روند رو به رشد و جهت داري ايجاد شده، نويدبخش حضور موثر واحد روابط عمومي در لايه لايه قشر هر سازماني است. عرب افزود: صداقت، اطلاع رساني و تلاش مضاعفي كه روابط عمومي ها دارند، مي تواند در ايجاد يك رابطه برد-برد با در نظر گرفتن اهداف سازماني در تعامل با ذي نفعان داخلي و بيروني همراه شود. در واقع روابط عمومي بايد بتواند در لحظه تصميم گيري كرده و واكنش و عملكرد مناسبي داشته باشد. وي ادامه داد: مديرعامل شركت فولاد مباركه نيز در خصوص حوزه ارتباطات و روابط عمومي گفته اند كه قويترين، سريعترين است و ما اميدواريم با توجه به هدف گذاري كه در فولاد سنگان انجام شده با حمايت مديرعامل فولاد سنگان از اين واحد، بتوانيم به عنوان يك روابط عمومي هوشمند و قوي در كنار دوستان و مجموعه روابط عمومي گروه فولاد مباركه اقدامات موثري انجام دهيم. پشتيباني از توليد با اطلاع رساني از عملكرد سازمان مدير روابط عمومي شركت صنايع معدني فولاد سنگان خراسان افزود: همچنين شعار مديريت روابط عمومي شركت فولاد مباركه نيز كه روابط عمومي پشتيبان توليد است، نشان مي دهد كه در راستاي منويات مقام معظم رهبري در خصوص شعار سال 1400 است. عرب افزود: فولاد سنگان اولين حلقه از زنجيره تامين مواد اوليه است؛ همچنين شعار معروف شركت فولاد مباركه از سنگ تا رنگ است كه اولين مرحله آن يعني استخراج سنگ و توليد كنسانتره و گندله در فولاد سنگان به عنوان يكي از زير مجموعه هاي مجموعه فولاد مباركه در شرق كشور و منطقه خراسان رضوي به خوبي انجام مي شود. وي ادامه داد: همچنين با توجه به هدف گذاري هايي كه فولاد سنگان انجام داده، مي تواند توليد مستمر و پايداري داشته باشد. ما هم در تلاشيم تا با اطلاع رساني از فعاليت ها و كاركردهاي خطوط توليد و ركوردهاي توليد، پشتيبان توليد باشيم و نقش موثري در توليد و پشتيباني از تمامي عرصه كار را نشان دهيم. ايجاد برندينگ براي فولاد سنگان عرب همچنين در خصوص اقدامات انجام شده توسط روابط عمومي فولاد سنگان نيز گفت: اقدامات بسياري در واحد روابط عمومي فولاد سنگان انجام شده است كه يكي از آن ها برندينگ سازمان بوده و تلاش كرديم در يك سال اخير تصويري كه از فولادسنگان در منطقه، استان و كشور بوده را از قبل بهبود بخشيده و به نمايش بگذاريم. هماهنگي با مسئولان استان، هماهنگي با خانواده شهداي منطقه و خانواده ايثارگران و كاركنان، جلسه با مسئولان شهرستان و حضور موثر در نمايشگاه هاي استاني و كشوري، برگزاري يادواره 110 شهيد شهرستان خواف براي اولين بار، تدوين دستورالعمل هاي تشريفات و برنامه هاي استراتژيك روابط عمومي، دريافت نشان عالي مديريت سال، مصاحبه با كاركنان مسئولان استاني، جلسه با مسئولان شهرستان خواف، ديدارهاي مرتب و دوره اي با اصحاب رسانه، ديدار عمومي و خصوصي همكاران و روابط عمومي با مديرعامل از جمله اقدامات روابط عمومي فولاد سنگان بوده است. همچنين به مناسب هفته روابط عمومي برنامه اي با عنوان اهداي كتاب اهداي دانايي و بن خريد كتاب را براي مجموعه در نظر گرفتيم. وي ادامه داد: براي اولين بار نظرسنجي از جامعه در قالب مسئولين و منطقه نيز با بعد مسئوليت اجتماعي، اشتغال، توسعه كيفي آموزش و برندينگ... انجام شده است. در واقع نظام جامع مسئوليت اجتماعي فولاد سنگان در دست تهيه است تا حركتي هدفمند و بر اساس نياز منطقه داشته باشيم. به گفته عرب، در حال حاضر روابط عمومي از حالت سنتي خود خارج شده و به نوعي به رهبري سازمان مي پردازد؛ به اين شكل كه افكار و استراتژي هاي سازمان را هدايت مي كند؛ بنابراين مي توان گفت با تحليل ها و تعيين شاخص براي سازمان آينده روابط عمومي در ايران روشن است. وي افزود: اگر قرار است در حوزه روابط عمومي پيشرفت كنيم، بايد بحث هوشمندسازي را در نظر بگيريم