فريبا: سرمربي استقلال 45 تا 50 ساله است

فريبا: سرمربي استقلال 45 تا 50 ساله است بهتاش فريبا در مورد پروسه انتخاب سرمربي استقلال به ورزش سه گفت: ببينيد انتخاب سرمربي برعهده هيئت مديره است كه اعضا به آقاي فتحي اختيار تام داده اند. ما هم نقش مشورتي داريم و گزينه هاي مختلف را بررسي مي كنيم. او در مورد جلساتي كه در كميته فني استقلال برگزار شده است هم مي گويد: ما دو جلسه براي انتخاب سرمربي برگزار كرده ايم.  در جلسه اول از بين گزينه ها 12 مربي غربال شدند، در جلسه گذشته اين تعداد به 6 نفر رسيد و قرار است هفته آينده دو سه گزينه انتخاب نهايي شوند و در نهايت اين باشگاه است كه در مورد انتخاب سرمربي تصميم گيري مي كند. عضو كميته فني باشگاه استقلال در مورد شرايط سرمربي آينده استقلال هم مي گويد: بيشتر دنبال اين هستيم مربي كه به استقلال مي آيد پير نباشد. الان بيشتر سرمربي هاي موفق دنيا جوان هستند و ما هم دنبال اين موضوع هستيم. فريبا در مورد قيمت بالاي سرمربي هاي جوان رزومه دار هم مي گويد: طبيعتا همين است ضمن اينكه ما مشكل پرداخت هم داريم. بابت قرارداد كي روش هم هنوز گرفتاري داريم و ما به دليل تحريم ها نمي توانيم راحت پول مربي ها را پرداخت كنيم. تصميم هيئت مديره بر اين است كه سرمربي جديد استقلال  45 تا 50 ساله باشد و ما براي رسيدن به اين هدف بايد تلاش مان را بكنيم. فريبا در مورد اينكه گفته مي شود خود مجيدي تمايل دارد فصل بعد سرمربي استقلال باشد هم گفت: فرهاد روز اول كه انتخاب شد گفت سرمربي نيستم و نمي شود. البته آينده استقلال براي فرهاد مجيدي و بيژن طاهري است ولي مربي مثل فرهاد اول بايد تجربه لازم را كسب كند. آخرين حرف هم اين بوده كه او خودش نمي خواهد سرمربي باشد.