چگونه مشكل عدم اتصال به اينترنت را برطرف كنيم

يكي از متداول‌ترين و ناراحت كننده‌ترين مشكلات مربوط به اينترنت واي‌فاي اين است كه با وجود موجود بودن سيگنال بي‌سيم قوي و باثبات اما همچنان امكان اتصال به اينترنت وجود ندارد و اگر چه نوارهاي نشانگر قدرت سيگنال واي‌فاي روي دستگاه شما به صورت كامل پر است اما هر كاري مي‌كنيد تا به اينترنت دسترسي داشته باشيد باز با پيغام خطاي عدم دسترسي به اينترنت مواجه مي‌شويد.