اجراي 55 برنامه به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي در همدان

اجراي 55 برنامه به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي در همدان همدان - دبير شوراي اطلاع رساني استان همدان از اجراي 55 برنامه با همكاري ادارات و بخش خصوصي به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي در استان همدان خبر داد. اسدالله رباني مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه هاي روز ارتباطات و روابط عمومي در همدان از اجراي 55 برنامه با همكاري ادارات و بخش خصوصي به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي در استان همدان خبر داد. وي برگزاري دوره ضمن خدمت روابط عمومي ها با موضوع اهميت اطلاع رساني در بحران، بازديد از دفاتر رسانه ها در مركز استان و شهرستان ها و اجراي برنامه هاي فرهنگي، ورزشي و تقدير از پيشكسوتان را از جمله اين برنامه ها برشمرد. دبير شوراي اطلاع رساني استان همدان همچنين از تشكيل مجمع عمومي روابط عمومي شهرستان ها با حضور فرمانداران و ديدار با اصحاب رسانه سخن گفت و افزود: اختصاص برنامه كارشناسي «همدان و توسعه» صداوسيما به حوزه روابط عمومي ها از ديگر برنامه ها است. اسدالله رباني برگزاري همايش روابط عمومي هاي استان همدان توسط بخش خصوصي را از ديگر برنامه ها ذكر كرد.