اشراف قابل تحسين روابط عمومي شركت فرودگاه ها بر موضوعات تخصصي حوزه هاي فرودگاهي

مديركل فرودگاه هاي گلستان با بيان اينكه روابط عمومي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران مركز توليد پيام و اطلاعات است، تاكيد كرد كه روابط عمومي با اشرافي كه بر موضوعات تخصصي شركت دارد اقدامات فرودگاهي را به خوبي پوشش داده است. رامين آذري، در گفت و گو با روابط عمومي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران ضمن تبريك روز جهاني ارتباطات و روابط عمومي عنوان كرد: روابط عمومي ستاد در چند سال گذشته بسيار حرفه اي شده و با تخصصي كردن امور در بخش هاي مختلف روابط عمومي و به كارگيري نيروهاي متخصص در اين قسمت ها خوشبختانه توانسته همه حوزه ها را پوشش دهد و در مسير تعالي و پيشرفت هر روز رو به جلو حركت مي كند . وي ادامه داد: تخصصي كردن بخش ها در روابط عمومي يكي از كليدهاي موفقيت اين واحد است و متخصصان روابط عمومي در هر بخش تخصصي به صورت حرفه اي و در عالي ترين سطح ممكن به توليد تخصصي محصولات رسانه اي و ارايه خدمت مشغول هستند كه جاي تشكر و قدرداني دارد. مديركل فرودگاه هاي استان گلستان با بيان اينكه روابط عمومي در حقيقت حلقه ارتباط هر دستگاه با جامعه است و در جهت دادن به افكار افراد و همچنين انتقال انتظارهاي آنها نقش مهمي دارد، افزود: موضوع كاري روابط عمومي ها در عصر حاضر بسيار دشوار و پيچيده است. اگر روابط عمومي را صرفا بازگو كننده و بازنشر دهنده اخبار بدانيم، بي ترديد به بيراهه رفته ايم، خبري كه ارزش افزوده اطلاعاتي نداشته و فقط بازگو كننده باشد، ارزش خاصي در اين دوره ندارد بلكه به همراه خبر بايد تفسير، پيام، پيشينه و ماموريت پيرامون آن خبر نيز منتقل شود. وي ادامه داد: روابط عمومي مركز تكثير خبر نيست بلكه به عنوان مركز توليد پيام و اطلاعات مطرح مي شود و خوشبختانه امروزه با بهره گيري از ابزارهاي نوين ارتباطي و اطلاع رساني، روابط عمومي، تمام فرودگاه هاي كشور را تحت سيطره و پوشش رسانه اي خود دارد و با اشراف بر موضوعات تخصصي شركت اقدامات فرودگاهي را به خوبي پوشش مي دهد. وي تاكيد كرد: استفاده از افراد متخصص و با تجربه و ابزارهاي به روز و نوين در انجام ماموريت هاي رسانه اي، تعامل خوب و سازنده با خبرگزاري ها و اصحاب رسانه و به روز بودن پورتال و شبكه هاي اجتماعي مجازي شركت از نقاط قوت روابط عمومي است. آذري همچنين گفت: براي اعتلاي فعاليت روابط عمومي، بايد به منابع انساني ارزشمند اين حوزه به عنوان بزرگترين سرمايه هاي روابط عمومي توجه ويژه داشت. تثبيت جايگاه شغلي، افزايش انگيزه و رضايتمندي كاركنان، برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي كاربردي، بهره گيري از مشاوره و راهنمايي استادان و خبرگان روابط عمومي، استفاده مطلوب از امكانات و ظرفيت هاي فضاي مجازي، شبكه هاي اجتماعي، پرتال، نشريات و ارتباطات درون و برون سازماني، تجهيز و استفاده مطلوب از تجهيزات به روز و پيشرفته در انجام ماموريت ها و دستيابي به اهداف سازماني مي تواند موجب تقويت و اعتلاي فعاليت هاي روابط عمومي شود.