استعفاي مدير روابط عمومي و تشريفات استانداري گيلان

گيلان امروز- مرتضي عاطفي مدير روابط عمومي و تشريفات استانداري گيلان از سمت خود استعفا داد. عاطفي شهردار اسبق ناحيه دو رشت در حاليكه با حكم مصطفي سالاري در نيمه اول بهمن ماه سال 96 به عنوان مدير روابط عمومي و تشريفات استانداري گيلان منصوب شده بود پس از حدود 14 ماه حضور در دفتر روابط عمومي استانداري گيلان از سمت خود استعفا داد.