حوزه روابط عمومي ورزش استان تهران موثر و كار آمد است

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| سرپرست روابط عمومي فرمانداري تهران حوزه روابط عمومي را تاثير گذار دانست و گفت: در اين خصوص روابط عمومي ورزش و جوانان استان تهران موثر و كار آمد عمل كرده است. به گزارش شارا به نقل از روابط عمومي فرمانداري تهران، ايمان قرباني در جلسه شوراي روابط عمومي ورزش و جوانان استان تهران با بيان اينكه بخش روابط عمومي در هر دستگاهي تاثير گذار و مهم محسوب مي شود خاطر نشان كرد: در طرح خدمات سفر نوروزي و تشكيل ستاد روابط عمومي، دستگاه هاي متولي توانستند خدمات انجام شده را به نحوي مطلوبي گزارش دهند. سرپرست روابط عمومي فرمانداري تهران به هفته روابط عمومي در اواخر ارديبهشت ما(27 ارديبهشت) اشاره كرد و گفت: با مقارن شدن اين ايام با ماه مبارك رمضان در نظر داريم، اين روز را در تاريخ 7 و 8 ارديبهشت ماه برگزارمي شود. قرباني همچنين به تشكيل كميته هاي تخصصي در حوزه روابط عمومي اشاره كرد و گفت: توجه به موضوع روابط عمومي مي تواند بسياري از فعاليت ها را بررسي كند. همچنين مدير روابط عمومي اداره كل ورزش و جوانان استان تهران ادامه داد: اين نشست اولين حضور روابط عمومي در سال 98 دبوده تا آنان بتوانند طبق برنامه ريزي ها برنامه هاي خود را تا انتهاي سال نهايي كنند. پيام نظر با بيان اينكه نقش و جايگاه روابط عمومي ها مهم است گفت: با پتانسيل اين بخش توانستيم در سيل اخير بسياري از امورخدماتي و كمك رساني را با همكاري اين بخش انجام دهيم. وي افزود: در جشن گلريزان ورزش استان تهران، ستاد روابط عمومي در 6 فرودين ماه تشكيل و در بخش جمع آوري و تبليغات اقدامات شاياني را انجام داد. جلسه شوراي روابط عمومي ورزش استان تهران با حضور اعضاي ستاد و سرپرست روابط عمومي فرمانداري تهران تشكيل شد.