توضيح مدير روابط عمومي پرسپوليس درباره مصاحبه انصاري فرد

فارس/ مديرروابط عمومي باشگاه پرسپوليس درباره مصاحبه انصاري فرد توضيحاتي را رائه كرد. كميته انضباطي به رغم توضيحات ارايه شده از سوي آقاي كالدرون و باشگاه حكم به محروميت ايشان داد آن هم در حالي كه كالدرون برخلاف افرادي كه اتهام "مهندسي نتايج به نفع پرسپوليس" يا "اتهام حمايت از پرسپوليس" را زدند و برخوردي با آنها نشد تاكيد دارد طبق مستندات موجود اتهامي به داور يا استقلال نزده است. كالدرون از دو تصميم داور در بازي با پارس جم ابراز تعجب كرده و در ادامه گفته دوست دارم چه ببازم و چه ببرم در زمين باشد. مديرعامل پرسپوليس هم دقايقي قبل اعلام كرد كميته انضباطي در رويه سخت گيرانه خود براي پرسپوليس و مماشات با تخلفات ديگر تيم ها كه منجر به در نظر گرفتن 10 جلسه محروميت براي پرسپوليس و اعضاي تيم شده در حالي كالدرون را محروم كرده كه باشگاه استقلال به عنوان شاكي هزينه رسيدگي به شكايت را پرداخت نكرده و از نظر شكلي هم پرونده ناقص بوده اين در حالي است كه كميته انضباطي اخيرا به يكي از شكايت هاي باشگاه رسيدگي نكرد و اعلام داشت زماني به شكايت رسيدگي مي شود كه هزينه دادرسي واريز شود.