روزياتو: «ديوار برلين»: هر آنچه كه بايد در مورد چگونگي و چرايي نماد جنگ سرد در آلمان بدانيد

مروز نهم نوامبر مصادف است با سي امين سالگرد فروپاشي ديوار برلين، ديواري كه به مدت نزديك به 30 سال شهر برلين را به دو بخش غربي و شرقي تقسيم كرده بود كه هر طرف آن در اختيار دولتي تحت ...