درخشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در جشنواره روابط عمومي هاي برتر حوزه سلامت كشور

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در جشنواره روابط عمومي هاي برتر حوزه سلامت كشور، بين دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور رتبه اول را در برنامه هاي هفته سلامت كسب كرد. به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ، در جشنواره روابط عمومي هاي برتر حوزه سلامت كشور كه در مركز همايش هاي تلاش و به همت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي برگزار شد، روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با راي هيئت داوران رتبه نخست در بخش هفته سلامت سال 98 كسب كرد. روابط عمومي هاي برتر حوزه سلامت در سه بخش اصلي شامل عملكرد در بسيج سلامت نوروزي، هفته سلامت 98 و بسيج ملي كنترل فشارخون مورد تقدير قرار گرفتند. همچنين در شانزدهمين دوره جشنواره روابط عمومي هاي برتر ايران نيز در بخش ارتباطات رسانه اي از تلاش هاي يكساله روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تقدير و تشكر شد. . اين جشنواره با حضور دكتر ايرج حريرچي معاون كل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دكتر مسعود پزشكيان نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، دكتر كيانوش جهانپور مديركل روابط عمومي وزارت بهداشت،درمان و اموزش پزشكي، سوتلانا استاوريوا رئيس انجمن بين المللي روابط عمومي از كشور بلغارستان، دكتر باقر ساروخاني استاد دانشگاه تهران، جمعي از مديران، اساتيد و مهمانان ايراني و خارجي حوزه روابط عمومي 13 و 14 آبان ماه در مركز همايش هاي تلاش برگزار شد. انتهاي پيام/