ژورناليسم تلفن همراه نياز جدي روابط عمومي ها است

ژورناليسم تلفن همراه نياز جدي روابط عمومي ها است عليرضا عبداللهي نژاد روز شنبه در نشست شوراي مديران روابط عمومي دانشگاه ها، موسسه هاي آموزش عالي و پارك هاي علم و فناوري منطقه 9 كشور در بيرجند افزود: اكنون جهت گيري اصلي ما در بازنمايي رويدادها و انتشار اخبار بايد به سمت دستاوردهاي دانشگاه معطوف شود. وي گفت: بر اين مبنا بايد از همه ابزارها، بسترها، مجراها و كانال هاي رسانه اي براي انتقال پيام دانشگاه استفاده كنيم چراكه اكنون دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي به حق يا به ناحق در مقابل يك مطالبه جدي از سوي مردم قرار گرفته اند كه دانشگاه ها براي ما چه كاري انجام مي دهند. مدرس دانشگاه اظهار داشت: بايد براي حفظ و ارتقاي برند دانشگاه و بهبود تصوير آن و پاسخگويي به اين مطالبه جدي كه به حق نيز هست به زبان ساده با استفاده از متخصصان و ابزارهاي متنوع ارتباطي پيام خود را به مخاطبان كه مردم هستند برسانيم و اين وظيفه جدي ما است. وي گفت: كار روابط عمومي دانشگاه مانند ساير روابط عمومي ها كه درون يك پيله دور خود پوسته كشيده باشند، نيست بلكه بايد دستاوردهاي دانشگاه بازنمايي شود كه در اين زمينه حركاتي آغاز شده اما آنگونه كه انتظار داريم باشتاب نيست و به خوبي پيش نمي رود. مديركل روابط عمومي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: اقدامات خوبي در موسسه هاي آموزش عالي، دانشگاه ها و پارك هاي علم و فناوري رقم مي خورد كه اگر در قالب هاي مختلف از طريق رسانه ها مطرح شود بسيار تاثيرگذار و كمك كننده خواهد بود. وي افزود: اميد است برگزاري اينگونه نشست هاي آموزشي با ايجاد همگرايي، هم افزايي، به اشتراك گذاشتن ايده ها و تجربه ها به كمك آموزش عالي در منطقه 9 كشور بيايد. عبداللهي نژاد گفت: رسانه يار و ياور روابط عمومي است و ظرفيت رسانه ها بايد به صورت حداكثري در خدمت روابط عمومي ها قرار بگيرد چون روابط عمومي بدون رسانه معنا و مفهوم ندارد. وي اظهار داشت: هرچند وارد عصر سايت هاي شبكه اجتماعي مجازي شده ايم و هر سازمان يا نهاد ابزار ارتباطي متنوعي دارد اما رسانه ها و مطبوعات چون در نقطه تماس مستقيم با مخاطبان انبوه قرار دارند لذا از اين طريق توليد انبوه نيز اتفاق مي افتد. وي بر لزوم تقويت و حفظ ارتباط بين روابط عمومي و رسانه ها تاكيد كرد و گفت: از آنجا كه روابط عمومي نقطه تماس مستقيم با رويدادها و بحران ها است لذا مدير روابط عمومي بايد آچار فرانسه باشد نه اينكه كت و شلوار بپوشيد و مشايعت كند. دبير بخش علمي فرهنگي شبكه خبر هم در اين نشست از ژورناليسم تلفن همراه به عنوان محصول جديد و ضروري عصر جديد نام برد گفت: ژورناليسم موبايلي شكلي از خبرنگاري رسانه هاي جديد است كه مي توان با استفاده از قابليت هاي گوشي همراه اقدام به جمع آوري، ويرايش و توزيع اخبار كرد. در اين نشست شيوه هاي استفاده از تلفن همراه و چگونگي تصويربرداري، عكاسي، فيلمبرداري، ضبط صدا و ساير موارد مربوط به خبر توسط حميدرضا مدقق ارائه شد. انتهاي پيام اين مطلب برايم مفيد است بلي 0 نفر اين پست را پسنديده اند