ارزهاي ديجيتالي به كمك اردوغان مي آيند

ارزهاي ديجيتالي به كمك اردوغان مي آيند براساس برنامه رياست جمهوري كه در تاريخ سوم نوامبر منتشر شد و سندي كه توسط Resmi Gazete نشريه رسمي ملي تركيه منتشر شد، نخستين آزمايش هاي لير ديجيتال بايد اجرايي و تا پايان سال 2020 به اتمام برسد. به گزارش ايتنا از خبرآنلاين، در سال 2018 تركيه دچار يكي از بدترين بحران هاي بدهي و ارزي در تاريخ خود شد. ارزش لير از ماه مي 2018 تا جايي كاهش يافت كه بسياري از صرافي ها در استانبول از خريد و فروش ارز دست كشيدند تا مشخص شود روند ريزشي ارزش لير تا كجا ادامه خواهد داشت. پس از آن اتفاق بود كه بحث ارزهاي ديجيتالي به عنوان يكي از راهكارهاي افزايش تاب آوري اقتصادي در تركيه شكل جدي تري به خود گرفت. رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور اين كشور در ژوئيه امسال، بانك مركزي را رسما مامور راه اندازي ارز ديجيتالي ملي اين كشور كرد و اكنون به نظر مي رسد كار راه اندازي اين ارز همزمان با بهبود تدريجي وضعيت اقتصادي تركيه در مراحل پاياني خود قرار دارد. نسخه اوليه اين ارز ديجيتالي براي نخستين بار توسط فوات اوكتاي، معاون اردوغان به عنوان بخشي از برنامه توسعه اقتصادي تركيه تا سال 2023 به كميته برنامه ريزي بودجه مجلس اين كشور معرفي شد. اين ارز ديجيتالي توسط بانك مركزي تركيه و با همكاري شوراي مطالعاتي فناوري اين بانك موسوم به '' توبيتاك'' توسعه داده شده است. ''رسمي گازت'' به نقل از اردوغان نوشته است كه راه اندازي ارز ديجيتالي تركيه ممكن است زودتر از موعد زماني مقرر صورت گيرد و آزمايش هاي فني روي اين ارز احتمالا تا اواسط سال 2020 به پايان خواهند رسيد و انتظار مي رود در صورت تداوم پيشرفت ها اين ارز تا اواخر سال آينده راه اندازي شود.