اظهار نگراني بوستون دايناميكس از نصب تفنگ پينت بال روي سگ رباتيك

نصب تفنگ پينت بال روي سگ رباتيك اسپات سبب نگراني برخي از كاربران نسبت به رواج اين كار شده و واكنش منفي سازنده اين ربات را به دنبال داشته است. يك شركت تبليغاتي به نام MSCHF كه با فروش محصولات عجيب جنجال به پا كرده، با نصب اسلحه پينت بال روي سگ رباتيك 74 هزار دلاري اسپات جنجال بزرگتري بوجود آورد. اين شركت در قالب رويدادي به نام Spot’s Rampage، اسلحه پينت بال را روي اين سگ رباتيك نصب كرده و به كاربراني كه در سايت ثبت نام كرده اند، اجازه كنترل ربات با موبايل را مي دهد. هر كاربر دو دقيقه وقت دارد تا ربات را كنترل كرده و اسلحه را شليك كند. پس از تمام شدن دو دقيقه، كنترل اسپات به كاربر بعدي داده خواهد شد. IraniCard نصب اسلحه پينت بال روي ربات بسيار پيشرفته اي مثل اسپات سبب نگراني برخي ها، از جمله شركت بوستون دايناميكس، سازنده آن شده است. اين شركت در واكنش به جديدترين پروژه MSCHF بيانيه اي را در توييتر منتشر كرد و استفاده از فناوري خود براي تبليغ خشونت، آسيب زدن يا آزار و اذيت را محكوم كرد. بوستون دايناميكس اضافه كرد كه هنر كنشگرا مي تواند اسپات را به زندگي روزمره نزديك تر كند، اما هنر شركت MSCHF اساساً اسپات را بد جلوه داده و موارد مصرف آن در زندگي روزمره را ناديده گرفته است. MSCHF واكنشي به بيانيه بوستون دايناميكس نشان نداده و مي خواهد رويداد خود را كه از فردا (24 فوريه) به شكل اينترنتي برگزار مي شود ادامه دهد. البته اين شركت به كاربران هشدار داده كه ممكن است كنترل اسپات را به طور ناگهاني از دست بدهند، اين يعني احتمالاً بوستون دايناميكس به كمك درب پشتي سيستم هاي اسپات را موقتاً از كار مي اندازد. IraniCard