بر اساس مصوبه مجلس، اينفلوئنسرها در رسانه هاي كاربرمحور بايد ماليات پرداخت كنند

كاربران داراي بيش از 500 هزار دنبال كننده در رسانه هاي كاربرمحور (مانند تلگرام و اينستاگرام) يا همان اينفلوئنسرها طبق مصوبه مجلس از محل تبليغات مشمول ماليات بر درآمد خواهند بود. نمايندگان در نشست علني نوبت سوم امروز (5 اسفندماه) مجلس، با پيشنهاد نماينده مشهد مبني بر دريافت ماليات از اينفلوئنسرها موافقت كردند. مقرر شده تا به تبصره 6 ماده واحد لايحه بودجه بندي اضافه شود كه بر اساس آن درآمد كاربران داراي بيش از 500 هزار دنبال كننده رسانه هاي كاربر محور از محل تبليغات مشمول ماليات بر درآمد شود. همچنين تاييد شده در اين زمينه هم سازمان امور مالياتي مكلف است ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين بند دستورالعمل اجرايي مربوط به اخذ ماليات از درآمدهاي كاربران حرفه اي رسانه هاي كاربر محور از محل تبليغات را تهيه و به تائيد وزير اقتصاد برساند. سازمان امور مالياتي همچنين مكلف است ليست موديان مالياتي و خوداظهاري تهيه شده توسط آنها را تهيه و در سايت سازمان در منظر عموم قرار دهد. IraniCard «محمدحسين حسين زاده بحريني»، نماينده مشهد در اين جلسه پيشنهاد دريافت  ماليات از اينفلوئنسرها را داد و در اين مورد گفت: «در حال حاضر بخشي از كسب و كارها در فضاي واقعي و حقيقي شكل نمي گيرند، بلكه فضاي مجازي و اينترنت فرصت خوبي براي توسعه دولت الكترونيكي و كسب و كارهاي مجازي است و بايد شكل سالم اين كسب وكارها را تشويق كنيم و مشوق هايي در نظر بگيريم.» او در ادامه افزود: «در فضاي مجازي برخي از كسب و كارها شكل خاصي پيدا كرده اند به عنوان مثال تعداد كاربران برخي كانال هايي كه در اينستاگرام و ساير شبكه هاي مجازي فعاليت مي كنند، نجومي است و به چند صد هزار كاربر مي رسد كه در اصطلاح به آنها اينفلوئنسرها مي گويند. اينفلوئنسرها شاخه هاي مختلفي ايجاد مي كنند كه در اين كانال ها از جمله كارهايي كه انجام مي دهند، تبليغات است.» بحريني تاكيد كرد كه اين قانون فقط براي صفحات و كانال هايي با بيش از 500 هزار كاربر است و شامل همه كسب و كارها در فضاي مجازي نمي شود. او گفته هدف، كانال ها و صفحاتي  هستند كه بستري براي گرفتن تبليغات ايجاد كرده و درآمد زيادي هم دارند و بعضا پشت آن يك سلبريتي يا افراد ديگري هستند. به گفته بحريني حتي اينفلوئنسرهاي شبكه هاي اجتماعي فيلتر شده نيز مشمول اين ماليات مي شوند. او با بيان اينكه اين پيشنهاد با همكاري مركز پژوهش ها تنظيم شده، گفت: «منظور از رسانه هاي كاربرمحور كانال هاي اينستاگرام، تلگرام و غيره است و اگر بيشتر از 500 هزار كاربر داشته باشند، مشمول ماليات مي شوند و اين حكم شامل تمامي كسب و كارهاي كوچكي كه در فضاي مجازي فعاليت مي كنند، نمي شود.» در شرايطي صحبت از دريافت ماليات از كاربران بيش از 500 هزار دنبال كننده در تلگرام و سيار رسانه هاي كاربرمحور مي شود كه تلگرام ارتباطي مدت هاست كه فيلتر شده است. شايان ذكر است موضوع درآمد ماليات از اينفلوئنسرها در دنيا و در چندين كشور مطرح شده و در برخي موارد اجرايي شده است اما ماليات گرفتن از افراد در شبكه هاي اجتماعي فيلتر شده از جمله موارد بحث برانگيزي است كه در مصوبه اخير مجلس ديده مي شود. گفتنيست پيش از اين نيز شورايعالي فضاي مجازي مصوبه اي را تصويب كرده بود كه به موجب آن افراد داراي 5 هزار دنبال كننده نيازمند مجوز براي فعاليت هستند. بايد ديد اين مصوبات اخير در نهايت با كاربران به اصطلاح پر فالوور در شبكه هاي اجتماعي بومي و غير بومي چه خواهند كرد. IraniCard موبايلت