ويجياتو: 5 بازي كه در ازاي شكست خوردن پاداش مي دادند

طبيعتا شكست خوردن يا مردن در بازي‌هاي ويديويي، براي هيچكس اتفاق جذابي نيست. اما برخي بازي‌سازان براي اينكه قبح و زشتي اين موضوع را براي گيمرها از بين ببرند، موهبت‌هايي را در پشت صفحه گيم اور بازي‌هايشان قرار دادند تا ...