توقيف برنامه اينترنتي علي كريمي به دليل محتواي نامناسب!

توقيف برنامه اينترنتي علي كريمي به دليل محتواي نامناسب! به گزارش خبرورزشي، سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي موسوم به ساترا، اجازه پخش برنامه ويژه علي كريمي درباره انتخابات فدراسيون فوتبال در شبكه نمايش خانگي را نداد و محتواي آن را مناسب براي پخش عمومي نديد.  در اين برنامه مهدي مهدوي كيا، خداداد عزيزي و عليرضا منصوريان در كنار علي كريمي حضور داشتند. ساترا پيش از اين مانع پخش برنامه جديد عادل فردوسي پور در شبكه نمايش خانگي و اينترنتي نيز شده بود.