مجلس: اينترنت نبايد گران شود

مجلس: اينترنت نبايد گران شود نمايندگان مجلس در مصوبه اي تاكيد كردند كه كاروران ارائه دهنده خدمات مخابراتي حق اجازه افزايش تعرفه اينترنتي را در سال آينده ندارند. به گزارش ايتنا از ايسنا، در جلسه علني عصر امروز سه شنبه مجلس و در ادامه بررسي جزئيات لايحه بودجه 1400 در بخش درآمدي، احمد اميرآبادي فراهاني عضو هيات رئيسه مجلس اصلاحيه كميسيون تلفيق به بند «ي» تبصره 6 ماده واحده اين لايحه را قرائت كرد. پيش از اين تصويب شده بود كه حق الامتياز و حق السهم دولت از كارورهاي ارائه دهنده خدمات مخابراتي به ميزان 10 درصد افزايش يافته و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز مي شود. اصلاحيه كميسيون تلفيق نيز در ادامه اين عبارت مي آيد كه به موجب آن كارورهاي ارائه دهنده خدمات اجازه افزايش تعرفه اينترنتي مصرفي را در سال 1400 ندارند. به گزارش ايسنا، صبح امروز نيز پيشنهادي مطرح شد كه شائبه افزايش نرخ اينترنت را در سال آينده مطرح مي كرد كه اين پيشنهاد با مخالفت نمايندگان روبرو شد.