تصويب افزايش 10 درصدي حق السهم دولت از اپراتورها

تصويب افزايش 10 درصدي حق السهم دولت از اپراتورها تصويب افزايش 10 درصدي حق السهم دولت از اپراتورها آي تي من- نمايندگان مجلس در جلسه امروز و در جريان رسيدگي به بخش درآمدي جزئيات لايحه بودجه 1400 و در حالي كه وزير ارتباطات و معاونان وي در فضاي مجازي به مخالفت با مصوبه پيشنهادي مشغول بودند، با بند (ي) تبصره 6 ماده واحده موافقت كردند. بر اساس رديف (يك) بند(ي) تبصره 6 ماده واحده لايحه بودجه، اپراتورهاي ارايه دهنده خدمات مخابراتي بايد علاوه بر قيمت هر پيامك مبلغ 10 ريال از استفاده كنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف 160154 نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. بر اساس رديف يك اين بند (كه در بخش هاي درآمدي مورد بررسي قرار خواهد گرفت) درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارميليارد ريال جهت اجراي مواد (5) و (8) قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 ساماندهي كودكان كار و خياباني در اختيار سازمان بهزيستي رديف 131500 قرار مي گيرد. همچنين بر اساس رديف 2 بند(ي) تبصره 6 كه به تصويب نمايندگان رسيد، حق الامتياز و حق السهم دولت از كارور(اپراتورهاي) ارايه دهنده خدمات مخابراتي به ميزان 10 درصد افزايش يافته و به حساب درآمد عمومي رديف 130404 نزد خزانه داري كل واريز مي شود. بر اساس گزارش كميسيون تلفيق، نحوه هزينه كرد منابع حاصل از اين محل به ميزان 30 هزار ميليارد ريال با هدف حمايت از توليد و محتوا و فعاليت هاي فرهنگي و نظارت در فضاي مجازي هزينه مي شود. مسووليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير و نظارت بر آن، منحصراً به عهده سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير(ساترا) سازمان صدا وسيما است.. (اگرچه اين بخش نيز در بخش هاي درآمدي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.) پيش از موافقت نمايندگان با اين بند سارا فلاحي نماينده مردم ايلام پيشنهاد حذف كل بند (ي) را مطرح كرد اما مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت. محسن دهنوي عضو هيات رييسه مجلس در مخالفت با پيشنهاد فلاحي گفت: حق السهم دولت از اپراتورها بسيار بالاست اما دولت در بودجه به آن اشاره نمي كند، اين حوزه به حيات خلوتي براي عده اي تبديل شده كه از آن براي فعاليت هاي انتخاباتي استفاده مي شود. عضو كميسيون تلفيق مجلس با يادآوري اينكه سهم دولت از اپراتورها همواره در بودجه بوده است، افزود: مبلغي كه دولت امسال از اين محل دريافت مي كند، رقمي معادل 11 هزار ميليارد تومان است ولي به مجلس عنوان مي شود كه رقمي معادل 7 هزار ميليارد تومان خواهد بود. نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه مشخص نيست اين پول در چه محلي هزينه مي شود گفت: تاكيد مجلس بر اين است كه اگر پولي دريافت مي شود چرا اظهار نمي شود، پس از اينكه اين مساله عنوان شد رقم 7 هزار ميليارد به 10هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد كه اين خود اولين موفقيت مجلس بود. اين پول، پول مردم است كه با آن فعاليت هاي انتخاباتي صورت مي گيرد. عضو كميسيون تلفيق مجلس تاكيد كرد: در اين بند قيد خواهد شد دولت و اپراتورها حق افزايش تعرفه در سال آينده را ندارند. بر همين بر اساس مصوبه مجلس منابع حاصل از اين محل به ميزان 30 هزار ميليارد ريال با هدف حمايت از توليد و محتوا و فعاليت هاي فرهنگي و نظارت در فضاي مجازي هزينه مي شود اساس اجازه نخواهيم داد كه حتي يك ريال از جيب مردم هزينه اضافه صورت گيرد. حتي پيشنهاد افزايش نرخ تعرفه هاي اينترنت نيز در كميسيون تلفيق رد شد. به گزارش خانه ملت دهنوي در خصوص توييت وزير ارتباطات كه براي مجلس تعيين تكليف كرده است، خطاب به آذري جهرمي گفت: وزير ارتباطات چه كاره است كه براي مجلس تعيين تكليف مي كند. وزير ارتباطات: اينترنت به شدت گران مي شود اما روز قبل معاون وزير ارتباطات اعلام كرد: مصوبه امروز مجلس، باعث گران شدن قيمت اينترنت و توقف توسعه مناطق محروم خواهد شد. به گزارش ايرنا، «حسين فلاح جوشقاني» با انتشار يادداشتي در توييتر در واكنش به مصوبه مجلس گفت: با مصوبه امروز مجلس، قيمت اينترنت گران خواهد شد و توسعه اينترنت در مناطق محروم نيز متوقف خواهد شد. وي افزود: درآمد اپراتورها مستقيما به تعرفه وابسته است و افزايش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسيما حتما با رشد قيمت اينترنت مواجه خواهد شد. محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات نيز امروز قبل و پيش از تصويب اين طرح در مجلس، اظهار اميدواري كرده بود كه امروز نمايندگان مجلس با مصوبه كميسيون تلفيق مبني بر افزايش سه هزار ميليارد توماني ماليات اپراتورها و اختصاص آن به برخي دستگاه ها از جمله صداوسيما براي امور نظارتي، مخالفت كنند. وزير ارتباطات نوشت: تصويب اين بند در تبصره 6 بودجه موجب افزايش چشمگير قيمت بسته هاي اپراتورها خواهد شد. نمايندگان مجلس: قرار نيست اينترنت گران شود در همين رابطه عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي درباره مصوبه مجلس مبني بر افزايش 10 درصدي درآمد دولت از اپراتورها گفت: قيمت اينترنت در سال 1400 افزايش پيدا نخواهد كرد. مجتبي رضاخواه عضو هيأت رييسه كميسيون تلفيق لايحه بودجه مجلس به مهر گفت: ما مصوب كرديم كه درآمد دولت از اپراتورهاي ارتباطي 10 درصد افزايش پيدا كند و به دنبال آن هستيم كه اين افزايش درآمد، صرف ايجاد زيرساخت، توسعه زيرساخت و توسعه شبكه هاي مرتبط با تلفن همراه باشد. وي گفت: در اين رابطه توييتي از سوي وزير ارتباطات منتشر شده است كه به نظر مي رسد مطلب، درست به ايشان منعكس نشده است. من تاكيد مي كنم كه به طور حتم در سال 1400 قيمت اينترنت افزايش پيدا نخواهد كرد. درآمد غيرشفاف وزارت ارتباطات را شفاف كرديم مجتبي رضاخواه افزود: با اين مصوبه، درآمد دولت افزايش مي يابد. به اين مفهوم كه اين افزايش 10 درصدي درآمد دولت، باعث توسعه زيرساخت هاي ارتباطي مي شود. وي گفت: شاهد هستيم كه كيفيت ديتا روي تلفن هاي همراه پايين آمده است، با اپراتورها كه صحبت مي كنيم مي بينيم كه سياست هايي كه وزارت ارتباطات در چند سال گذشته داشته، باعث شده كه سرمايه گذاري در اين حوزه كاهش پيدا كند. ما مطابق اين مصوبه درآمد دولت را از درآمد اپراتورها افزايش داده ايم و از محل اين افزايش درآمد، توسعه زيرساخت و شبكه را لحاظ خواهيم كرد و در نهايت اين مصوبه باعث مي شود كه كيفيت خدمات افزايش پيدا مجلس همچنين تصويب كرد كه اپراتورهاي ارايه دهنده خدمات مخابراتي بايد علاوه بر قيمت هر پيامك مبلغ 10 ريال از استفاده كنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف 160154 نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند كند. افزايش قيمت تعرفه اينترنت غيرقانوني است عضو هيأت رييسه كميسيون تلفيق لايحه بودجه مجلس تاكيد كرد: ما در مصوبه امروز موضوع ديگري را نيز به تصويب رسانديم كه بر مبناي آن افزايش قيمت تعرفه اينترنت غيرقانوني است. اين مصوبه تصويب شده و اجراي آن قانوني است و اگر قرار باشد كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تعرفه اينترنت را افزايش دهد، اين غير قانوني است و مجلس ورود مي كند. آنها اجازه اين كار را ندارند. رضاخواه در مورد مبلغي كه مطابق اين مصوبه در اختيار سازمان صدا و سيما قرار مي گيرد، اينطور توضيح داد: برآورد دولت از ميزان درآمد اپراتورها براي سال 1400 به ميزان مبلغ 3 هزار ميليارد تومان كم بوده است. مفهوم آن اين است كه اين پول به جاي آنكه در خزانه واريز شود، در اختيار وزارت ارتباطات بوده و ما نمي دانيم كه براي چه مواردي استفاده مي شده است. وي ادامه داد: مطابق با مصوبه سال گذشته و بدون لحاظ كردن 10 درصد افزايش در مصوبه امروز ، مبلغ 3 هزار ميليارد تومان اپراتورها به وزارت ارتباطات پرداخت مي كردند اما به خزانه واريز نمي شده است. ما گفته ايم كه اين مبلغ بايد صرف حمايت از توليد محتوا در فضاي مجازي شود. پس اين مبلغ ارتباطي با افزايش 10 درصدي حق السهم دولت ندارد. عضو هيأت رييسه كميسيون تلفيق در خصوص نگراني دولت از گران شدن تعرفه بسته هاي اينترنت و نيز توقف توسعه اينترنت روستايي كه از سوي وزير ارتباطات و معاون وي عنوان شده است، گفت: درآمد دولت از محل اپراتورها حدود 11 هزار ميليارد تومان است و دولت اين را در بودجه پيشنهادي 7 هزار ميليارد تومان برآورد كرده بود. ما اين رقم را به 10 هزار ميليارد تومان افزايش داديم. حال توسعه ارتباطات روستايي و طرح USO مي تواند از اين مابه التفاوت 10 تا 11 هزار ميليارد تومان هزينه شود. توسعه ارتباطات روستايي تداخلي با مصوبه ندارد وي با تاكيد بر اينكه توسعه ارتباطات روستايي تداخلي با مصوبه امروز كميسيون تلفيق ندارد، ادامه داد: اينكه گفته مي شود اين مصوبه، باعث توقف توسعه ارتباطات روستايي مي شود، مبناي كارشناسي ندارد. اين مصوبه از كدام قسمت بودجه توسعه ارتباطات روستايي كم مي كند و كلاً اين بودجه كجاست كه هم اكنون باعث توقف توسعه شده است. رضاخواه با بيان اينكه بودجه USO سر جايش است و ما آن را كاهش نداده ايم و هنوز مطابق با پيشنهاد دولت است و تغييري نكرده است، گفت: ما در اين مصوبه قانوني، درآمد غيرشفاف وزارت ارتباطات را شفاف كرديم و نمي دانيم چرا آقايان از شفاف شدن درآمد و هزينه كرد آن نگران هستند و چرا با شفافيت مخالفت مي كنند. به گزارش مهر، اين مصوبه مربوط به افزايش 10 درصدي حق الامتياز و حق السهم دولت از كارور (اپراتورهاي خدمات دهنده مخابراتي) است كه بايد به حساب درآمد عمومي رديف 130404 نزد خزانه داري كل واريز شود. منابع حاصل به ميزان 30 هزار ميليارد ريال با هدف حمايت از توليد و محتوا و فعاليت هاي فرهنگي و نظارت در فضاي مجازي هزينه مي شود.