بار سنگين مقابله با تهاجم دشمن در برابر تخريب بسيج بر دوش روابط عمومي ها مي باشد

به گزارش خبرگزاري بسيج از دير سرهنگ پاسدار محمد يوسفيان در بازديد از حوزه هاي مقاومت بسيج دير با اشاره به نقش مهم روابط عمومي ها در انعكاس عملكرد هاي بسيج گفت : روابط عمومي حوزه هاي مقاومت بازوي پرتوان بسيج مي بشاند و همچنين پل ارتباطي بين بسيج با مردم است يوسفيان با بيان اينكه روابط عمومي ها در خط مقدم مقابله با تهاجم دشمن مي باشد افزود :رسانه هاي بيكانه با تهاجم خود سعي در تخريب بسيج و كم جلو دادن اقدامات آن دارند كه ما بايد با انعكاس اقدامات و عملكرد هاي بسيج با آن مقابله كنيم مسئول روابط عمومي سازمان بسيج بيان داشت: يكي از مطالبات رهبر انقلاب از روابط عمومي هاي بسيج ، اطلاع رساني و انعكاس برنامه ها و عملكرد هاي بسيج در بخش هاي مختلف مي باشد همچنين بسيج دستاورد هاي زيادي دارد و خيلي از مردم ما آن را نمي دانند وي در پايان با اشاره به اقدامات اقشار 22 گانه بسيج از ابتداي انقلاب تا به امروز گفت :تمام اقشار 22 كانه بسيج با تمام توان در امر معموريت هاي محوله خود به خوبي ايفاي نقش كرده اند كه روابط عمومي هاي حوزه هاي مقاومت مي توانند با بيان و انعكاس اين اقدامات بيشترين نقش را داشته باشند انتهاي خبر/