معاونت روابط عمومي بانك صادرات منصوب شد

معاونت روابط عمومي بانك صادرات منصوب شد بانك و رسانه: حجت اله صيدي، مديرعامل بانك صادرات ايران طي حكمي، فريدون صالحيان را به سمت معاونت اداره كل روابط عمومي بانك صادرات ايران منصوب كرد. در اين حكم ضمن تأكيد بر نقش و اهميت جايگاه روابط عمومي آمده است: «نظر به شايستگي، تعهد، تجربيات و سوابق جنابعالي، به موجب اين حكم به سمت معاونت اداره كل روابط عمومي بانك صادرات ايران منصوب مي شويد تا با بهره مندي از دانش و تجربه خود، اين بانك را در دستيابي به اهداف تنظيم شده خود، ياري كنيد. مزيد توفيقات جنابعالي را در مسئوليت خطيري كه بر عهده داريد، از محضر قادر متعال خواستارم». گفتني است ؛ وي پيش از اين در زمان امير صفري رياست روابط عمومي بانك صادرات، در اين سمت فعاليت داشتند. Related Postsنبايد هجمه زيادي عليه سيستم بانكي صورت بگيرد كلنگ زني دو مدرسه با مشاركت بانك ملي ايران در آذربايجان شرقي حضور بيمه رازي در نمايشگاه برترين هاي توسعه صنعت ساختمان استفاده از تمام ظرفيت بانك ملي ايران براي كمك رساني به مناطق سيل زده اعطاي 50 ميليون تومان جايزه نقدي در جشنواره سورساماني شرايط تأمين اجتماعي بحراني نيست نامه نمايندگان مجلس به وزير اقتصاد براي قدرداني از خدمات بيمه ايران در سيل اخير تبليغ 4 پرداخت الكترونيك كرايه تاكسي با همكاري بانك شهر تقدير بيمه دانا از رييس شعبه دو دادگستري شهرستان دليجان