مريخ نورد پشتكار ناسا براي ارسال اولين نمونه سنگ به زمين آماده مي شود

مريخ نورد پشتكار (Perseverance) ناسا ظاهرا در يكي از مهم ترين ماموريت هاي خود قرار گرفته و قرار است اولين نمونه سنگ را جمع آوري كرده و آن را براي اولين بار به زمين ارسال كند. مريخ نورد پشتكار اوايل اسفند ماه سال گذشته به طور چشمگيري روي سياره سرخ فرود آمد و از آن زمان تاكنون بيشتر وقت خود را صرف آزمايش هاي سيستمي خود كرده و كمك به هليكوپتري به نام نبوغ (Ingenuity) كرده است. اما پيشرفته ترين مريخ نورد ناسا، اكنون به عنوان يكي از مهم ترين ماموريت هاي خود بايد نمونه سنگي را از مريخ استخراج كند و آن را به زمين ارسال كند. دانشمندان سعي دارند با استفاده از اين نمونه به يكي از مهم ترين سوال هاي جهان پاسخ دهند: «آيا زماني در اين سياره حيات وجود داشته است؟» مريخ نورد پشتكارپشتكار محل مشخص شده را بررسي خواهد كرد در روزهاي آينده، مريخ نورد شش چرخ ناسا به سمت مكاني در داخل «دهانه جيزرو مريخ» به نام «Cratered Floor Fractured Rough» حركت خواهد كرد. به عقيده ناسا اين منطقه با مساحتي حدود 4 كيلومتر مربع مي تواند عميق ترين و باستاني ترين لايه هاي سنگ بستر جيزرو را در بر داشته باشد. در اين محل مريخ نورد پشتكار كار خود را با تجزيه و تحليل يك تكه كوچك از سنگ فرش مورد نظر آغاز مي كند و يك نمونه كوچك از سنگ (به اندازه يك تكه گچ) را استخراج خواهد كرد. پس از ذخيره شدن نمونه سنگ، ساير ابزارها قادر به تجزيه و تحليل بيشتر آن خواهند بود. سپس پشتكار نمونه را در يك ظرف مخصوص ذخيره كرده و طي ماموريت آينده خود به زمين خواهد آورد. پس از آن انتظار مي رود دانشمندان براي مشخص شدن وضعيت اين تحقيق از ابزارهاي تحليلي پيشرفته تري نيز استفاده مي كنند. در حالي كه بسياري از ناظران اين ماموريت اميدوار هستند كه اين نمونه شواهدي از زندگي و حيات در اين سياره دوردست را فراهم كند، «كن فارلي» دانشمند «پروژه پشتكار» در برابر چنين انتظاراتي هشدار مي دهد. تمام نمونه هايي كه پشتكار جمع آوري مي كند قرار نيست در تلاش براي كشف زندگي باستان كمك كند و ما حتي انتظار نداريم كه اين نمونه اوليه اثبات قطعي ارائه كند. ما معتقد هستيم كه سنگ هاي واقع شده در اين منطقه حاوي مواد آلي نيستند بلكه آن ها از زمان تشكيل دهانه جيزرو وجود داشته اند و اين نمونه درك زمين شناسي بسيار ارزشمندي به ما ارائه خواهد كرد. علاوه بر جستجو براي يافتن نشانه هاي از زندگي باستان و ارسال اولين نمونه سنگ مريخ به زمين، اهداف ماموريت هاي پشتكار شامل توصيف «زمين شناسي سياره سرخ» و «آب و هواي گذشته آن» براي كمك به اولين سفرهاي انساني به مريخ مي شود.