ويجياتو: سرانجام دزموند مايلز چه شد؟

همواره كاربران و گيمرها ارتباط بهتري با پروتاگونيست‌هاي اصلي يك عنوان دارند. اين درحالي است كه شخصيت‌هايي كه پروتاگونيست اصلي ...