نظرسنجي: بيش از هر زمان ديگري به ارتباط گران ارج نهاده مي شود/ سه چالش اصلي متخصصان ارتباطات و روابط عمومي

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي يران (شارا)-|| سازمان ها بيش از هر زمان ديگري براي ارتباط گران ارزش قائل اند. به گزارش اختصاصي شارا، اين يافته ها از نظرسنجي ارتباطات استراتژيك JOTW در سال 2021 كه توسط Ned's Job of the Week و Sword و Script Media انجام شد، به دست آمده است. در چهارمين نظرسنجي سالانه از 300 نفر از متخصصان ارتباطات نظرسنجي شد. در پي يك سال پر فراز و نشيب، 80درصد سازمان ها «موافق» يا «كاملاً موافق» هستند كه اكنون سازمان ها براي ارتباط گران ارزش بيشتري قائل اند. وقتي از پاسخ دهندگان در مورد اقدامات به خصوصي كه در اين جهت انجام شده سوال شد، اكثراً گفتند اهميت ارتباطات كاركنان (93 درصد) در مقايسه با پيش از همه گيري رشد كرده است. بيش از نيمي از آنها (64 درصد) پيش بيني مي كنند كه سازمان هايشان رويكردي تركيبي از دوركاري و كار حضوري را در دستور كار قرار خواهند داد. كارن سويم، مشاور روابط عمومي، بازاريابي و رسانه هاي اجتماعي در Words For Hire و LLC و رئيس Solo PR Pro نوشت: «اين زماني كليدي براي متخصصان روابط عمومي و ارتباطات است كه از سيكل چرخشي روابط رسانه اي خارج شوند و وسعت و عمق ارزش ما را نشان دهند». شونالي برك، رئيس و مدير عامل شركت Shonali Burke Consulting، نيز با اين موضوع موافق بود. وي خاطرنشان كرد: «به نظرم اين فرصت خوبي براي متخصصان روابط عمومي است كه واقعاً ارزش خود را نه فقط به عنوان تبليغات چي در تمام قسمت هاي سازمان نشان دهند. همچنين اگر آنها از داده ها براي نشان دادن نتايج مساوي يا اثرگذارتر در همه گيري استفاده كنند و به ساخت فرهنگ سازماني قابل اعتمادتر و با بهره وري بالاتر كمك نمايند، به آنها فرصت داده مي شود كه خواهان اجراي بهترين رويه هاي كاري باشند». كارن و شونالي اعضايي از يك گروه شش نفري بودند كه در اين نظرسنجي و گزارش شركت داشتند. اين شركت كنندگان همه چهره هاي بنام در محافل روابط عمومي و ارتباطات هستند: مايكل اسمارت، ميشل گرت، استيسي ميلر و شل هولتز. در زير، ساير يافته هاي كليدي اين نظرسنجي آورده شده است: - اولويت هاي بسيار زياد. سه چالش اصلي متخصصان ارتباطات و روابط عمومي "اولويت هاي بسيار زياد" (40 درصد)، "جلب توجه كردن" (37 درصد) و كار با "رهبراني كه ارتباطات را درك نمي كنند" (36 درصد) است. نسبت به چالش هاي اصلي كه در نظرسنجي سال گذشته كه در آن بودجه و بازگشت سرمايه از اصلي ترين موانع موفقيت بودند، امسال تغييراتي در اين چالش ها رخ داده است. بيش از نيمي از (54درصد) پاسخ دهندگان فكر مي كنند براي كاهش فشار، كار بيشتري به آژانس هاي خارجي محول مي شود. - مشكلات مرتبط با روابط رسانه اي. به عقيده 60 درصد از پاسخ دهندگان، روابط رسانه اي در مقايسه با سال گذشته دشوارتر شده است و حدود يك سوم (35 درصد) مي گويند كه تقريباً مانند قبل است. روند چند ساله اين مسئله كه اين موضوع ساده تر نشده است. تقريبا ً يكي از هر سه نفر (29 درصد) مي گويد كه سازمان آنها بيش از قبل در روابط رسانه اي سرمايه گذاري مي كند، در حالي كه اكثر آنها (60 درصد) به ميزان قبل اين كار را انجام مي دهند. - اعتبار محتواي حمايت شده. 62 درصد مي گويند محتواي حمايت شده، مانند پست هاي شوراي ارتباطات فوربس، بسته به منبع، بعضي از اوقات مي تواند معتبر باشد. 41 درصد از ارتباط گران مي گويند كه سازمان آنها در محتواي تبليغاتي غرق شده است - تقريباً به همان ميزان (40 درصد) مي گويند كه "هرگز" ذره اي در اين حوزه هزينه نكرده اند. - برندها در موضوعات سياسي يا اجتماعي موضع مي گيرند. اگر ارتباط گران برندي بخواهند در مورد مسائل اجتماعي موضع بگيرند، نسبت به مسائل سياسي از حمايت بيشتري برخوردار مي شوند. حدود يكي از هر پنج نفر (21 درصد) مي گويد برندها بايد «هميشه» يا «اغلب» در مسائل سياسي موضع بگيرند در حالي كه 43 درصد مي گويند برندها بايد «هميشه» يا «اغلب» در مسائل اجتماعي موضع بگيرند. 40 درصد ديگر نيز عقيده دارند بسته به موضوع، زمينه و ارتباط مسئله به سازمان، آن ها بايد «بعضي اوقات» موضع بگيرند. - برنامه هاي DE&I. دو سوم (66 درصد) پاسخ دهندگان گفتند كه سازمان آنها برنامه رسمي DE&I را اجرا مي كند. بسياري از اين سازمان ها سال هاست كه اين برنامه را اجرا مي كنند - فقط 13درصد از پاسخ دهندگان گفتند كه سازمان آنها برنامه رسمي DE&I را در پاسخ به ناآرامي هاي اجتماعي در سال 2020 اجرا كرده است. - تلاش براي ارزيابي، نيمي از تلاش در اين مسير است. بيش از نيمي از (60 درصد) پاسخ دهندگان مي گويند كه «هميشه» يا «اغلب» اقدامات خود را ارزيابي مي كنند. 30 درصد ديگر بعضي اوقات اقدامات خود را ارزيابي مي كنند، در حاليكه 10درصد به ندرت اقدامات خود را ارزيابي مي كنند يا هرگز اين كار را انجام نمي دهند . اگرچه اين سوال در نظرسنجي هاي سال گذشته به شكل ديگري بيان شده بود، نتايجش نشانگر پيشرفت است. - فناوري ارتباطات. پاسخ دهندگان، هم به خود و هم به صنعت شان در مورد مهارت هاي فني امتيازات قابل توجهي مي دهند. تقريباً سه چهارم (74 درصد) مي گويند مهارت هاي فني و حرفه اي در صنعت شان چيزي بين «خوب» و «عالي» است، با اين حال، از هر پنج نفر يك نفر فاقد مهارت فني است. - ساختار گزارش براي ارتباط دهندگان. در حال حاضر بيشتر پاسخ دهندگان به مدير عامل (21 درصد)، مدير ارشد بازاريابي (20 درصد) يا مدير ارشد ارتباطات (22 درصد) گزارش مي دهند. بسياري ترجيح مي دهند مستقل از بخش بازاريابي باشند و به مدير عامل يا مدير ارشد گزارش مي دهند. خطاب به شما، متخصصان ارتباطات، آيا همه گيري بر ارزش و ارجي كه به شما نهاده مي شد، تأثير گذاشته است؟ چه گرايش هايي اهميت بيشتري پيدا مي كنند و كداميك از بين مي روند؟ زمان اين مسئله را روشن خواهد كرد، اما سرنوشت، افراد آماده را ترجيح مي دهد. نويسنده: فرانك استرانگ بنيا نگذار و رئيس شركتSword و the Script Media منبع انگليسي: www.publicrelationstoday.com منبع فارسي: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا) زمان انتشار: July 15, 2021