اطلاعيه شماره 11 مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت بهداشت در خصوص برنامه ملي واكسيناسيون كوويد19

مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اطلاعيه شماره 11 خود در خصوص برنامه ملي واكسيناسيون كوويد19 اعلام كرد: افراد تحت شمول در گروه هاي سني اعلام شده در اولين فرصت ممكن نسبت به ثبت نام در سامانه واكسن به نشاني اينترنتي salamat.gov.ir و اخذ نوبت اقدام نمايند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از وبدا، متن اين اطلاعيه بدين شرح است: بسمه تعالي به اطلاع هموطنان گرامي مي رساند نظر به ارتقاي ظرفيت واكسيناسيون روزانه در سراسر كشور و فراهمي واكسن مورد نياز براي تكميل واكسيناسيون گروه هاي اعلام شده و با توجه به دريافت واكسن در بخش قابل توجهي از هموطنان ثبت نام شده، مستدعي است به منظور تداوم روند روزهاي اخير و پيشگيري از كندشدن فرآيند واكسيناسيون، افراد تحت شمول در گروه هاي سني اعلام شده در اولين فرصت ممكن نسبت به ثبت نام در سامانه واكسن به نشاني اينترنتي salamat.gov.ir و اخذ نوبت اقدام نمايند. مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي