اطلاعيه شماره 11 روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت بهداشت در خصوص برنامه ملي واكسيناسيون كوويد19

افراد تحت شمول در گروه هاي سني اعلام شده در اولين فرصت ممكن نسبت به ثبت نام در سامانه واكسن به نشاني اينترنتي salamat.gov.ir و اخذ نوبت اقدام نمايند. به گزارش خبرگزاري شبستان: متن اين اطلاعيه بدين شرح است: بسمه تعالي به اطلاع هموطنان گرامي مي رساند نظر به ارتقاي ظرفيت واكسيناسيون روزانه در سراسر كشور و فراهمي واكسن مورد نياز براي تكميل واكسيناسيون گروه هاي اعلام شده و با توجه به دريافت واكسن در بخش قابل توجهي از هموطنان ثبت نام شده، مستدعي است به منظور تداوم روند روزهاي اخير و پيشگيري از كندشدن فرآيند واكسيناسيون، افراد تحت شمول در گروه هاي سني اعلام شده در اولين فرصت ممكن نسبت به ثبت نام در سامانه واكسن به نشاني اينترنتي salamat.gov.ir و اخذ نوبت اقدام نمايند.