اختصاصي / حضور رييس رسانه ملي در گيلان زير سايه سكوت خبري و ضعف اطلاع رساني روابط عمومي صدا و سيما ! آيا فاصله گذاري اجتماعي رعايت شد ؟

كاشف اسرار-صبح امروز آيين افتتاح استوديوهاي راديويي، تلويزيوني، واحد سيارHD و تجهيز كامل ساختمان ولايت صدا و سيماي مركز گيلان پيش از ظهر امروز (پنجشنبه) همزمان با آغاز دهه ي امامت و ولايت،با حضور معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس سازمان صدا و سيما و استاندار برگزار شد. به گزارش كاشف اسرار،حضور رييس رسانه ملي در گيلان زير سايه سكوت خبري و ضعف اطلاع رساني روابط عمومي صدا و سيما بوده و به راستي نقش روابط عمومي در راستاي تعامل با اصحاب رسانه به جهت اطلاع رساني برنامه ها و اهداف حضور بالاترين مقام صدا و سيماي كشور چيست؟! آيا خبرنگار و عكاسي از خبرگزاري ها، پايگاه هاي خبري و رسانه هاي مكتوب استان براي پوشش خبري دعوت شده بود و آيا رسانه اي كه مردم را به رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي دعوت مي كند، نمي داند كه در وضعيت قرمز كرونايي، تجمع و برگزاري مراسم در فضاي بسته ممنوع است؟! آيا رسانه اي كه عملكرد مديران را به نقد مي كشاند، خودش انتقاد پذير است؟! آيا نبايد با مسئولان كم كار كه در انجام وظايف خود سهل انگاري مي كنند، برخورد قانوني شود؟! پايان پيام