واكنش اينستاگرامي مديركل روابط عمومي سازمان نظام پزشكي به شلوغي شب هاي تهران

60f9b34c42c06_2021-07-22_22-35 مديركل روابط عمومي سازمان نظام پزشكي كشور با انتشار ويديويي در ايسنتاگرام خود نوشت: ساعت 22:30 شب است و لابد دوربين هاي شهر در نظر دارند كه بعد از ساعت 22 تردد ممنوع است و اين همه ماشين جمع حسين كرمان پوردر صفحه اينستاگرام خود با انتشار اين ويدئو از شب گذشته در تهران نوشت: كادر درمان پايين رودخانه جنازه جمع مي كنند و كساني كه بايد بالاي رودخانه مانع تجمع اينچنين شوند خاموش از كنار اين تجمع خطر مي گذرند! اينها، بزرگ و كوچك گرداگرد ارابه مرگ شكم پر كرده لذت مي برند و صاحب اين مغازه ها هم وقتي ساعت 1 بامداد كركره را پايين مي كشد شادمان از درآمد حاصله! وي در ادامه آورده است: من از كشيك بيمارستاني باز مي گردم كه تا خرخره پر از بيمار كرونايي است و هر چند ساعت كسي چشمش را به روي اين روزگار مي بندد! ساعت 22:30 شب است و لابد دوربين هاي شهر در نظر دارند كه بعد از ساعت 22 تردد ممنوع است و اين همه ماشين جمع!