غلبه بر كمبود رهبران زن در روابط عمومي در سال 2020

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| دو سوم از متخصصان روابط عمومي در كره زمين زنان هستند. با اين حال، همكاران مرد آنها كساني هستند كه در صندلي هاي راحت نشسته اند و در پشت درهاي بسته در مورد امور شركت ها تصميم مي گيرند. علاوه بر اين، آمارها نشان مي دهد كه زنان در زمينه هاي ديگر نيز با تعصب جنسيتي روبرو هستند. به عنوان مثال، نقش زنان در صنعت فناوري اغلب به سمت مديريت بخش HR كاهش مي يابد، نه اين كه بخشي از تيم اجرايي باشد. آيا اكنون زمان ورود به يك دهه جديد فرا رسيده است كه به شكاف جنسيتي پايان دهيم؟ جايگاه زنان در صنعت روابط عمومي طبق بررسي هاي انجام شده، تقريباً 75 تا 80 درصد كارمندان در دنياي تبليغات زن هستند. به عبارت ديگر، زنان از نظر تعداد، بر صنعت روابط عمومي مسلط هستند. يكي از توضيحات كليشه اي براي چنين عدم تعادل مفهوم معروف "چهره زيبا" است. به عبارت ديگر، اين تئوري استدلال مي كند كه زنان خوش ذوق تأثير عميق تري بر مخاطب دارند. با كنار گذاشتن اين مفاهيم بزرگ، به راحتي مي توان دريافت كه مشاغل موجود در صنعت روابط عمومي براي كارهاي از راه دور مناسب هستند. به همين ترتيب، اين مواضع براي زناني كه سعي در دستيابي به عنصر مقدس تعادل كار/ زندگي دارند ايده آل است. حتي اگر بيش از دو سوم از متخصصان روابط عمومي در جهان زن هستند، حضور آنها در سطح رهبري تكان دهنده است. در اينجا چرا زنان در مقام هاي ارشد در دنياي روابط عمومي قرار نمي گيرند مطالعات نشان مي دهد كه مشاغل داراي مديريتي تحت سلطه زنان 21 درصد بيشتر از ميانگين ملي است. اگر زنان در فرايند تصميم گيري شركت كنند، شركت ها مي توانند حاشيه هاي سود بيشتري را انتظار داشته باشند. با اين وجود، تنها 30 درصد مديران در صنعت روابط عمومي زن هستند. يعني در دنياي روابط رسانه اي و شهرت از هر پنج جايگاه ارشد، تنها يكي را زنان اشغال مي كنند. آيا شما هنوز فكر مي كنيد كه جامعه ما براي هر دو جنس فرصت هاي برابر ارائه مي دهد؟ اگرچه زنان بر تعداد كل كاركنان اين رشته تسلط دارند، اما اين صنعت تحت سلطه مردان است، بدون شك در اين مورد وجود ندارد. آمار نشان مي دهد كه 78 درصد مديرعامل ها در صنعت روابط عمومي را آقايان تشكيل مي دهند. زنان به ندرت فرصتي براي شنيدن دارند. به عنوان مثال، شكاف دستمزد در صنعت تبليغات مي تواند تصويري شفاف از وضعيت دنياي مدرن به تصوير بكشد. در ايالات متحده، يك متخصص حرفه اي روابط عمومي زن در هر سال حدود 55.200 دلار درآمد كسب مي كند. از طرف ديگر، يك متخصص متوسط ​​روابط عمومي مرد در ايالات متحده سالانه تقريباً 61.200 دلار درآمد كسب مي كند. اما اختلاف عميق تر از آن 5 يا 6 هزار دلار است. به عبارت ديگر، اين مربوط به پول نيست. اين در مورد سطح بازي است و به زنان اين فرصت را مي دهد كه بدون كمرنگ شدن مقام هاي رهبري را به دست گيرند. چگونه زنان مي توانند براي حفظ تعادل و برابري جنسيتي مبارزه كنند؟ همانطور كه مي بينيم حضور زنان در بالاترين سطح در بخش روابط عمومي به اندازه كافي خوب نيست. بنابراين، مراحلي كه زنان براي بهبود موقعيت خود و دستيابي به برابري در محل كار بايد انجام دهند، چيست؟ خوب، به نظر مي رسد اهميت كمپين هاي تأثيرگذار را نبايد دست كم گرفت. فقط به عوارض كمپين #MeToo نگاهي بيندازيد و منظور ما را مي فهميد. زنان در صنعت رسانه هنوز فاقد الگوي نقشي هستند و مربيگري يك جنبه اساسي براي تغيير ذهنيت فرد است. از اين گذشته، زنان در صنعت روابط عمومي بايد درك كنند كه برابري يك ضرورت است نه يك تجمل. به همين ترتيب، همكاري در اين زمينه در مقياس وسيع ضروري است. به عنوان مثال ، تأثيرگذار زن بايد از مهارت هاي روابط عمومي خود استفاده كنند تا در حد ممكن كلمه تعصب جنسيتي در سطوح اجرايي پخش شود. با اين كار، زنان مي توانند در راه رسيدن به اين هدف گام بردارند و دنياي بهتري را براي نسل بعدي به جا بگذارند. افكار نهايي جايگاه زنان در دنياي مدرن رو به بهبود است. با اين حال، چيزهاي بيشتري وجود دارد كه مي توان انجام داد. همه ما بايد در جهت كمال تلاش كنيم و تعادل در محل كار مي تواند به نفع كل جامعه باشد. به همين دليل ، به مشكلاتي كه همكاران زن با آن روبرو هستند، توجه كنيد. نويسنده: Mila Bera |11 فوريه 2020 | منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)