نشست رئيس عقيدتي سياسي نيروي زميني ارتش با معاون روابط عمومي حوزه هاي علميه خواهران

به گزارش گروه سياسي خبرگزاري دانشجو، حجت الاسلام فتحي رئيس عقيدتي سياسي ستاد نزاجا با حضور در حوزه علميه خواهران با حجت السلام جهانگيري ديدار كرد در اين ديدار حجت الاسلام فتحي با اشاره به نقش زن در تحكيم بنيان خانواده و پيچيدگي هاي جنگ نرم دشمن عليه دختران و مادران ايران اسلامي حوزه هاي علميه خواهران را در بر ملاء كردن نقشه دشمن موثر دانسته و بر لزوم همكاري در زمينه هاي معرفتي ، تربيتي تاكيد كرد ، همچنين رئيس عقيدتي سياسي ستاد نزاجا با اشاره به كم رنگ بودن نقش طلاب خواهر در مساجد بر آمادگي هاي لازم جهت پوشش اين خلع در شهرك هاي مسكوني با همكاري حوزه علميه خواهران اشاره كرده و افزود طلاب خواهر علاوه بر مسائل ديني در مباحث اجتماعي، اخلاقي ، تربيتي و سبك زندگي مي توانند راهنماي خوبي براي مادران و خانواده ها باشند. همچنين حجت السلام جهانگيري با تشكر از دغدغه مندي عقيدتي سياسي ستاد فرماندهي نيروي زميني ارتش در مسائل اجتماعي و خانوادگي ، تقويت ارتباط خانواده ها با طلاب خواهر را حلقه مفقوده تربيت اسلامي دانسته و بر تلاش براي جبران اين معضعل تاكيد كردند همچنين ايشان از وجود آمادگي هاي لازم جهت حضور طلاب خواهر و اساتيد برجسته حوزوي در ميان خانواده سخن گفته و قول مساعد دادند تا هر چه زود تر اين مهم اتفاق بيافتد همچنين معاون روابط عمومي حوزه علميه خواهران كشور ابراز خرسندي كردند با برگزاري اردو هاي آشنايي دختران جوان با فضاي حوزه هاي علميه خواهران اين ارتباطات را گسترش دهند.