5 نكته استراتژيك براي مديريت روابط عمومي براي شروع كار

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| روابط عمومي جنبه مهم هر تجارتي است. هنگامي كه شما يك استارتاپ را راه اندازي مي كنيد، لزوماً بودجه لازم براي استخدام كسي را نداريد كه تمام وقت براي كار در روابط عمومي خود استخدام كنيد. البته، يادگيري نحوه مديريت روابط عمومي خود مي تواند چالش برانگيز باشد. در حالي كه چيزهاي زيادي براي يادگيري وجود دارد، دستورالعمل زير بايد به شما كمك كند تا در اجراي روابط عمومي خود مؤثر باشيد: مشخص كنيد روابط عمومي تان را به چه كسي مي سپاريد اولين تصميمي كه شما بايد بگيريد اين است كه آيا كار روابط عمومي را خودتان انجام دهيد يا يك شركت يا مشاور خارجي را براي كمك استخدام مي كنيد. با وجود تمام هزينه هاي شروع فعاليت، بسياري تصميم مي گيرند كه روابط عمومي را به تنهايي انجام دهند. البته، لازم نيست يكبار و براي هميشه اين تصميم را بگيريد. با شروع كار مي توانيد نظر خود را تغيير دهيد. يك ليست مخاطبان رسانه اي ايجاد كنيد يك سند زنده از همه مخاطبين احتمالي خود تهيه كنيد. سعي كنيد نشريات و نويسندگاني را كه ممكن است به آنچه گفته ايد علاقه مند باشند، شناسايي كنيد. شما فقط در ابتدا قصد داريد توجه نشريات تخصصي تر را جلب كنيد. اين مي تواند يك قدم خوب باشد. مخاطبان آنها احتمالاً به مشاغل شما اهميت بيشتري مي دهند. سعي كنيد تا آنجا كه مي توانيد اطلاعات تماس جمع كنيد. ايميل خودتان را راه اندازي كنيد ايميل راهي اصلي و مطمئن است كه امروزه افراد براي ارتباط انتخاب مي كنند. كانال هاي رسانه هاي اجتماعي خود را ايجاد كنيد از برخي از ابزارهاي ديگر مانند كانال هاي رسانه هاي اجتماعي براي اطلاع رساني و ارتباط با مخاطبان احتمالي نيز استفاده شود. اين امر به شما كمك مي كند تا به طور موثرتري به مخاطبان بالقوه و حتي تاثيرگذاران و روزنامه نگاران دسترسي پيدا كنيد. صبور باشيد روزنامه نگاران سرشان شلوغ است و هميشه وقت ندارند كه فوراً پاسخ دهند، حتي به مواردي كه به آنها علاقه مند هستند. اين درست است كه به طور دوره اي پيگيري كنيد، اما شما نيز بايد صبور باشيد. توسط جيمسون هاتون | 13 فوريه 2020 | منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)