دونالد ترامپ از اپل درخواست كرده تا قفل آيفون هاي قاتلين را باز كند

رئيس جمهور آمريكا چندان از اپل راضي نيست و اين را مي توان به وضوح در توييت اخير او مشاهده كرد. دونالد ترامپ در آخرين توييت خود به اپل تاخته و آن ها را به عدم همكاري با پليس فدرال متهم كرده است، زيرا كمپاني كاليفرنيايي علاقه ندارد قفل آيفون شخصي كه در تيراندازي فلوريدا نقش داشته را باز كند. دونالد ترامپ محور توييت خود را روي لطفي كه دولت او به اپل در مواجهه با ممنوعيت هاي تجاري با چين داشته است بنا نهاده و از همين رو از اپل درخواست كرده تا لطف را جبران كند. بهتر است خودتان توييت او را بخوانيد: دونالد ترامپ تور كيش البته چند روز پيش هم دادستان كل نيويورك، اپل را به همين دليل تهديد كرد. در صحن دادگاه گفته شد كه اپل هيچ «كمك معناداري» به دادگاه نكرده تا پليس فدرال بتواند آيفون شخص درگير در تيراندازي فلوريدا را باز كند. با اين حال اپل نظر ديگري دارد و مي گويد با FBI در همكاري كامل بوده و داده هاي پشتيبان گيري شده توسط تيراندازان فلوريدا كه چندين گيگابايت هم مي شده را در اختيار آن ها گذاشته است. اين كمپاني حتي مدعي شده بود كه FBI تا 8 روز پيش از همكاري اپل بسيار خرسند بود، ولي به يك باره تقاضاي درخواست داده هاي بيشتري از آن ها كرده، آن هم يك ماه پس از وقوع حادثه تيراندازي. اما براي پليس فدرال هم ساده نيست تا قفل آيفون را باز كند. در سال 2016 نيز در پي تيراندازي سن برناردينو در آمريكا هم موردي مشابه رخ داده بود و حتي پليس فدرال پاي اپل را به دادگاه هم كشاند، اما نتيجه دادگاه آبروريزي بزرگ براي FBI شد. آن ها بدون كمك اپل خود توانسته بودند در تحقيقاتشان آيفون را باز كنند و مشخص شد كه بيهوده اپل را به دادگاه كشاندند. دونالد ترامپ البته اپل هم علاقه اي نداشت تا در پشتي در آيفون بگذارد زيرا اين كمپاني به شدت روي امنيت و حريم خصوصي كاربران حساس است و به عقيده اين كمپاني كوپرتينويي، تعبيه كردن در پشتي در آيفون باعث مي شود هكرها نيز از آن سوءاستفاده كنند. با اين حال در همان سال طي نظرسنجي در آمريكا مشخص شد كه بيشتر كاربران با داشتن يك در پشتي در آيفون خود مشكلي ندارد، ولو اين كه حريم خصوصي و امنيت آن ها در خطر بيفتد. اين درست است كه اپل از يك سري مزايايي برخوردار بود كه ديگر كمپاني ها از آن محروم بودند، ولي با اين حال به كل باعث نشد تا با مشكلات تجارت با چين را دور بزند و از همين رو درخواست دونالد ترامپ را بي منعي مي داند. هر چه نباشد ابن كمپاني خود را امن ترين كمپاني تكنولوژي در دنيا خوانده است.