شركت آب وفاضلاب استان اصفهان موفق به كسب جايزه فرهنگ سازي در شانزدهمين كنفراس بين المللي روابط عمومي ايران گرديد

شركت آب وفاضلاب استان اصفهان موفق به كسب جايزه فرهنگ سازي در شانزدهمين كنفراس بين المللي روابط عمومي ايران گرديدشركت آب وفاضلاب استان اصفهان در شانزدهمين كنفراس بين المللي روابط عمومي ايران به دليل تاسيس خانه فرهنگ آب و ايجاد بستر مصرف بهينه آب در جامعه موفق به كسب جايزه فرهنگ سازي شد. به گزارش پايگاه خبري ربيع، به نقل از آبفاي اصفهان، مدير روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب وفاضلاب استان اصفهان گفت:شركت آب وفاضلاب استان اصفهان تنها شركتي در كشور مي باشد كه خانه فرهنگ آب را باهدف ترويج مصرف بهينه آب در جامعه راه اندازي نمود. سيداكبر بني طبا اعلام كرد: در چند سال اخير علاوه براينكه در خانه فرهنگ آب با استفاده از ظرفيت مربيان مجرب كودكان در نوجوانان در مقاطع مختلف تحصيلي تحت آموزش مصرف درست آب قرار مي گيرند ازظرفيت هنرمندان و اصحاب رسانه در راستاي ترغيب همه مردم بهره مند شده است. وي با اشاره به توليدات هنري كه باهدف فرهنگ سازي مصرف بهينه آب در دستور كار قرار گرفت اعلام كرد:در سال جاري توليد 80 انيميشن و فيلم كوتاه بيش از 70 پوستر ،طرح هاي گرافيكي و كاريكاتور و 10 جلد كتاب با مضامين راههاي مصرف درست آب براي تمام گروههاي سني انجام گرفت. بني طبا مصرف درست منابع را يكي از مولفه هاي توسعه يافتگي برشمرد و خاطر نشان ساخت:ايران به لحاظ اقليم آب و هوايي گرم وخشك در دستيابي به منابع آب شيرين بسيار محدود است اين درحاليست كه فرهنگ درست مصرف منابع بستر توسعه كشور را در زمينه هاي مختلف فراهم مي كند، هرچند كه آموزه هاي ديني ما هم به پرهيز از اسراف تاكيد نمود. مدير روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب وفاضلاب استان اصفهان گفت: شناخت و كشف راههاي جديد و به دور از كليشه بسيار موثر در ترغيب مردم به مصرف صحيح مي باشد چرا كه امروزه با پيشرفت زندگي صنعتي و رشد جمعيت، مصرف آب افزايش يافته و بحران آب در اكثر كشورهاي جهان رو به گسترش است. وي با بيان اينكه در اين سالها صرفه جويي در مصرف آب يكي از اصلي ترين دغدغه هاي كشورمحسوب مي شود عنوان كرد: در سالهاي اخير مسئولان امر براي دوري از خطر كمبود آب در فكر استفاده بهينه و مديريت مصرف آب بوده اند زيرا بررسي ها حاكي از آن است يكي از عوامل محدود كننده توسعه فعاليت هاي اقتصادي مي تواند كمبود آب باشد. بني طبا ء به ارتباط مستقيم ميزان مصرف سرانه آب با فرهنگ و ارتقاي سطح بهداشت مردم پرداخت و تصريح كرد:متأسفانه در كشور هنوز فرهنگ سازي لازم در زمينه استفاده مطلوب از آب به صورت گسترده انجام نگرفته ،، عمدتاً اقداماتي در زمينه مديريت توليد و عرضه آب بوده و كمتر به مديريت مصرف توجه گرديده است. مدير روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب وفاضلاب استان اصفهان شناسايي و معرفي روش هاي مختلف و مناسب، جهت كنترل مصرف آب و استفاده بهينه را يكي از اولويت ها دانست و بيان داشت: در چند سال اخير بهينه سازي مصرف آب شرب و روش هاي اصلاح الگوي مصرف مورد توجه شركت آبفا اصفهان قرار گرفته كه در اين زمينه شناسايي عوامل مؤثر بر اصلاح الگوي مصرف از جمله خانواده، آموزش و پرورش و رسانه هاي جمعي مورد توجه قرار گرفتند و از ظرفيت هر يك با توجه به جايگاهي كه در جامعه دارند در راستاي فرهنگ سازي مصرف بهينه آب استفاده شد .