رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي: بقاي دانشگاه در عرصه هاي تخصصي به عملكرد روابط عمومي وابسته است

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي گفت: «موفقيت و دوام دانشگاه در عرصه فعاليت هاي تخصصي به عملكرد روابط عمومي ها وابسته بوده به همين دليل موضوع جذب دانشجو به آنها سپرده شده است.» به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز ، عزيز جوانپور در جلسه شوراي هماهنگي روابط عمومي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي كه به منظور هدايت تحصيلي و جذب دانشجو برگزار شد، اظهار كرد: «اهميت جايگاه روابط عمومي در عصر ارتباطات و در دوراني كه اطلاع رساني در همه عرصه ها پيشتاز بوده، دوچندان شده است.» وي افزود: «نحوه اطلاع رساني و تبليغات و تلاش هاي شبانه روزي همكاران روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز به گونه اي بود كه پيشتاز همه روابط عمومي ها در كشور ظاهر شدند.» رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي و واحد تبريز از همه روسا و مديران روابط عمومي خواست تبليغات و معرفي ظرفيت ها در شان دانشگاه باشد و از به كارگيري تبليغات نامناسب خودداري كنند. جوانپور عنوان كرد: «هرم جمعيت جوان در مقايسه با سال هاي گذشته در حال افزايش بوده و معرفي امكانات و ظرفيت هاي دانشگاه براي جذب دانشجو بسيار ضروري است.» وي اضافه كرد: «اكنون موسسات آموزش عالي در كشور بسيار زياد است و بايد تلاش كنيم ازلحاظ كيفيتي سطح آموزش را بالا ببريم تا در سال 1400 دانشگاه آزاد اسلامي انتخاب نخست داوطلبان ادامه تحصيل باشد.» رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي و واحد تبريز اهميت تبليغات و اطلاع رساني را مهم دانست و مطرح كرد: «تبليغات صرف هزينه نيست در واقع تبليغات نوعي سرمايه گذاري است تا ادامه حيات دانشگاه آزاد اسلامي به مخاطره نيفتد.» اولويت هاي تعامل بخشي بين مدرسه و دانشگاه معاون توسعه پژوهش و نيروي انساني ناحيه يك آموزش و پرورش تبريز نيز در اين جلسه گفت: «اكنون تعداد 48 هزار و 700 دانش آموز پايه دوازدهم در كل استان آذربايجان شرقي در مدارس دولتي و غيردولتي مشغول تحصيل هستند.» عيسي عابديني ادامه داد: «شناسايي و نگهداري، ارتباط نزديك با رشته هاي جديد و آينده پژوهي از اولويت هاي تعامل بخشي بين مدرسه و دانشگاه است.» وي خطاب به مديران و روسا عنوان كرد: «رمز موفقيت يك مجموعه در چهار كلمه آموزش، پشتكار، پيگيري و ارتباط تجميع مي شود.»