كسب جايگاه نخست كشوري توسط روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي جنوب كرمان

كسب جايگاه نخست كشوري توسط روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي جنوب كرمانبه گزارش خبرنگار گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از كرمان، منابع طبيعي از جمله سازمان هايي است كه داراي مخاطبان خاص و عام در جامعه است به طوري كه طيف وسيعي از جامعه به ويژه جوامع محلي حاشيه جنگل ها، بهره برداران، مرتعداران به دليل شرايط خاص زندگي شان همواره با اين منابع سر و كار دارند. اگر نگاهي گذرا و ساده به كاركرد روابط عمومي داشته باشيم، خواهيم ديد كه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور به طور عام و ادارات كل منابع طبيعي به طور خاص همواره در تعامل با قشري از جامعه هستند كه جزو مخاطبان ثابت منابع طبيعي بشمار آمده و در ايام و فصول مختلف سال رجوع آنان به مديران و كارشناسان حاكي از اهميت و جايگاه منابع طبيعي در چرخه اقتصادي و اجتماعي آنان دارد. سرپرست اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري جنوب كرمان با اشاره به اينكه واحد روابط عمومي جنوب كرمان موفق به كسب سقف امتياز لازم در بين روابط عمومي هاي ادارات كل منابع طبيعي كشور در بخش فرهنگ سازي، اطلاع رساني و مستندسازي پروژه هاي آبخيزداري و آبخوانداري در سال 98 شده است، افزود: اين پروژه ها از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي بوده كه اين واحد با كسب امتياز 100، توانسته رتبه نخست روابط عمومي كشور در اين بخش را كسب كند. حمزه احمدي با اشاره به اينكه اين ارزيابي توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري در بين واحد هاي روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي استان هاي كشور انجام شده است، اضافه كرد: اين ارزيابي داراي بخش هاي مختلف از جمله امكانات و توانايي، مديريت روابط عمومي، نظرسنجي، اطلاع رساني و فرهنگ سازي تلويزيوني، اطلاع رساني و فرهنگ سازي راديويي، انتشارات، تبليغات، ارتباطات اجتماعي و ارتباطات مردمي بوده كه هر بخش داراي امتياز هاي مختلف است. او نقش رسانه ها را در موفقيت روابط عمومي منابع طبيعي جنوب كرمان موثر دانست و افزود: رسانه هاي اين منطقه در بازتاب اخبار و اطلاع رساني ها تاثيرگذار بوده و با انعكاس اخبار مربوط به منابع طبيعي نقش مهمي در اهميت دادن مردم به منابع طبيعي داشتند. احمدي با اشاره به جايگاه مهم روابط عمومي در اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري عنوان كرد: اين واحد در سال اخير موفقيت هاي چشمگيري داشته و تلاش قابل تقديري در راستاي فرهنگ سازي و حفظ منابع طبيعي در منطقه انجام داده است.