توسعه زيرساخت هاي ارتباطاتي شهر تهران نامتوازن است

توسعه زيرساخت هاي ارتباطاتي شهر تهران نامتوازن است تهران- ايرنا- مديرعامل شركت ارتباطات مشترك شهر معتقد است كه توسعه زيرساخت هاي ارتباطاتي پايتخت به صورت نامتوازن شكل گرفته و اين را مي توان از اختلالات در تماس و اينترنت در ترافيك خيابان هاي شهر فهميد. فرهود كاظمي روز چهارشنبه در نشست بررسي عملكرد شركت ارتباط مشترك شهر و تشريح چگونگي فعاليت هاي جاري درباره ساماندهي دكل هاي مخابراتي و ارائه چشم انداز مخابراتي شهر تهران توضيح داد: آمارهاي جهاني نشان مي دهد تعداد سايت هاي مخابراتي پايتخت كمتر از حد استاندارد جهاني است. وي ادامه داد: با توجه به آمارهاي اتحاديه بين المللي مخابرات(ITU) تعداد دكل هاي مخابراتي در حوزه ارتباطات سيار و سايت هاي راديويي براي هر يكهزار نفر بالاتر از يك است و اين آمار در شهر تهران عددي در حدود 52 صدم است كه نشان مي دهد براي شهر تهران تعداد كل سايت تلفن همراه 4 هزار و 500 عدد است. كاظمي تصريح كرد: ارتباط ثابت پهن باند نيز در هر يكصد نفر نزديك به 12 درصد جمعيت است و اين دسترسي به فيبر نوري، مايكر، ويو، بي سيم و TDLT، تقسيم مي شوند. وي با اشاره به احداث خيابان كامل در پايتخت گفت: خيابان كامل تاب آور خياباني است كه تردد كامل و ايمن در آن وجود دارد و در شرايط كنوني زيرساخت هاي ارتباطاتي لازم در خيابان ها وجود ندارد و اگر بخواهيم خيابان كامل را نيز به همين شكل احداث كنيم در بازه زماني متفاوت دوباره بايد حفاري هايي در آن انجام شود. مديرعامل شركت ارتباطات مشترك شهر همچنين تصريح كرد: شهر تهران فاقد داكت هاي الكترونيكي است. كاظمي در تشريح نهادهاي ذي مدخل براي ساماندهي دكل ها و آنتن ها و ايستگاه هاي ارتباط راديويي گفت: نماينده شوراي شهر تهران، نماينده معاونت معماري و شهرسازي، نماينده معاونت خدمات شهري، نماينده معاونت برنامه ريزي از جمله افرادي هستند كه در ساماندهي دكل ها، آنتن ها و ايستگاه ها ارتباطات راديويي حضور دارند. وي در تشريح نهادهاي نظارتي خارج از شهرداري تهران افزود: سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت بهداشت، سازمان مقررات راديويي و سازمان انرژي اتمي از جمله نهادهايي است كه كار نظارت و عملكرد راديويي شهر را به عهده دارند. وي ادامه داد: در حوزه مخابرات بنگاه هاي فراواني وجود دارد كه اين بنگاه ها به تعدادي از افراد خدماتي را ارائه مي كنند اما همواره هستند كساني كه خدماتي را دريافت نمي كنند و در معرض خطر قرار دارند و فعاليت گروه ها براي آنها تبعاتي را به دنبال دارد. مديرعامل شركت ارتباطات مشترك شهر تأكيد كرد: فعاليت اين گروه ها مي تواند در حوزه سلامت شهروندان تأثير داشته باشد. كاظمي با اشاره به نقش شهرداري تهران تصريح كرد: شهرداري تهران با توجه به نقش ذاتي خود و به عنوان يك نهاد بي طرف كه با رأي مردم روي كار است بايد به عنوان يك نهاد مردمي كليه منافع ذي نفعان را در نظر بگيرد تا حقوق افراد ضايع نشود و ما شركت ارتباط مشترك شهر تلاش كرديم به اين مهم دست يابيم. برچسب ها - شهرداري تهران - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات - دكل مخابراتي