تشخيص سرطان با تحليل كلان داده

تشخيص سرطان با تحليل كلان داده   تهران- ايرنا- محققان سنگاپوري ابزار جديدي ابداع كرده اند كه با استفاده از تحليل كلان داده مي تواند سرطان را تشخيص دهد؛ اين ابزار ميزان بقاي بيمار و نحوه واكنش وي به ايمني درماني را نيز پيش بيني مي كند. به گزارش پايگاه اينترنتي هلث، اين ابزار كه توسط محققان دانشكده مهندسي زيست پزشكي دانشگاه ملي سنگاپور (NUS) ابداع شده است در واقع يك «كارت امتيازي» است كه بطور خاص براي سرطان طراحي شده و از آزمايش هاي استاندارد خون براي تشخيص سرطان استفاده مي كند. اين كارت امتيازي كه محققان آن را به عنوان «شاخص ماتريسم تومور» (TMI)مي شناسند، يك پانل از 29 ژن انتخاب شده است كه در ماتريكس خارج سلولي (ECM) بدن انسان توليد شده اند. ماتريكس خارج سلولي، فضاي اطراف سلول ها است و سلول هاي اطراف را تحت حمايت ساختاري و بيوشيميايي قرار مي دهد. اين ماتريكس رفتاري همانند يك داربست دارد. در يك سري از مطالعات محققان دانشگاه ملي سنگاپور متوجه شدند كه اين 29 ژن، به طور مكرر به عنوان يك عامل ثابت در بيماران مبتلا به سرطان ريه سلول غير كوچك (NSCLC) كه تقريبا 85٪ از كل سرطان هاي ريه را تشكيل مي دهد، وجود داشتند. محققان براي ابداع و اعتبار سنجي «شاخص ماتريسم تومور» (TMI) ، از كلان داده و آناليزهاي پيش بيني، 30 هزار نمونه گرفته شده از بيماران استفاده كردند. آن ها با استفاده از مجموعه داده هاي عمومي از افراد سالم و بيماران سرطاني متوجه شدند كه بيماران سرطاني نمرات TMI بالاتري داشتند. آزمايش امضاي TMI شخص مي تواند تعيين كند كه آيا فرد به سرطان مبتلا است يا خير. پژوهشگران همچنين اين شاخص ماتريسم تومور 29 ژنه را در 11 نوع سرطان ريه، پانكراس، پروستات، كليه، معده ، روده بزرگ، تخمدان، سينه، كبد، مثانه و ملانوم آزمايش كردند و متوجه شدند كه نمرات شاخص ماتريسم تومور (TMI)، سرطان ها را از بافت هاي عادي جدا مي كند و هر نوع سرطان يك امضاي TMI خاص دارد. تا كنون امضاي TMI مي تواند با اطمينان ابتلاي فرد به سرطان ريه را تشخيص دهد اما براي 10 نوع سرطان ديگر به اعتبارسنجي بيشتري نياز است. محققان همچنين نشان دادند كه از نمرات TMI مي توان براي پيش بيني نحوه واكنش موفق بيمار به درمان هاي سرطان مانند ايمني درماني استفاده كرد. آن ها همچنين متوجه شدند كه نمرات TMI مي تواند ارزيابي بهتري در مورد ميزان بقاي بيمار ارائه دهد. محققان در اين پژوهش متوجه شدند كه نمرات بالاي TMI بطور قابل توجهي با عود زودهنگام سرطان و گسترش متاستاتيك همراه است كه به افزايش خطر مرگ منجر مي شود. در مورد سرطان هايي مانند سرطان روده بزرگ، كبد، كليه و پستان، هرچه نمرات TMI بالاتر باشد احتمال عود سرطان يا متاستاز بيشتر است و از اين رو احتمال زنده ماندن بيمار كمتر مي شود. اين موضوع در مورد سرطان هاي معده و تخمدان معكوس است طوريكه هرچه نمرات TMI بالاتر باشد، خطر عود سرطان يا متاستاز كاهش مي يابد. برچسب ها - سلامت - آزمايش خون - سرطان ريه - سرطان