خطر امواج موبايل از دكل هاي مخابراتي بيشتر است

خطر امواج موبايل از دكل هاي مخابراتي بيشتر است تهران- ايرنا- رئيس كميته سلامت شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينكه نبايد با حرف هاي غيركارشناسي ترس مردم را از دكل هاي مخابراتي افزايش داد، گفت: خطر امواج تلفن همراه ما به مراتب بيشتر از دكل هاي مخابراتي است. ناهيد خداكرمي روز چهارشنبه در نشست بررسي عملكرد شركت ارتباطات شهر افزود: هنوز هيچ مقاله اي منتشر نشده كه به صورت قاطعانه ادعا كند امواج و آنتن هاي ساطع شده از اين دكل ها مي تواند به صورت مستقيم بر تغيير دي ان اي تاثير داشته و در ايجاد سرطان موثر باشد. وي ادامه داد: مقالاتي داريم كه مي گويد ممكن است در افرادي كه معرض پارازيت ها كار مي كنند ميزان سرطان افزايش پيدا كند اما نمي توانيم بگوييم همه آنها به سرطان مبتلا مي شوند چرا كه عوامل سرطان متعدد است. به گفته خداكرمي، هر عامل بيروني كه بتواند تغيير شكل سلولي دهد مي تواند باعث سرطان شود اما باز مقاله اي نداريم كه به صورت قاطع بگويد امواج موبايل و دكل هاي استاندارد بتواند اين تغييرات را در سلولهاي ايجاد كنند كه منجر به سرطان شود. وي تصريح كرد: حتي گاهي مي بينيم مي گويند سيگار سرطان زاست اما يك فرد ممكن است در تمام طول عمر سيگار بكشد ولي سرطان نگيرد چرا كه ساير فاكتورهاي ابتلا به سرطان را ندارد. خداكرمي با بيان اينكه نبايد استرس شهروندان را در اين خصوص افزايش داد، گفت: برخي مي گويند كه زايمان زودرس يا مرگ جنين از وجود اين دكل ها سرچشمه مي گيرد اما در اين خصوص قطعيتي وجود ندارد. وي ادامه داد: كشور ما از نظر ميزان ابتلا به انواع سرطان هنوز هم جزو كشورهاي مستعد نيست و ميزان سرطان در كشورمان نسبت به آمريكا و اروپا كمتر است. رئيس كميته سلامت شوراي شهر تهران همچنين گفت كه وضعيتي نصب دكل هاي مخابراتي در تهران در ابتدا مناسب نبود و تعدادي از اين دكل ها بدون مجوز در ابتداي شوراي پنجم از سوي اپراتورها نصب شد. وي با بيان اينكه تعداد زيادي از دكل ها بدون اطلاع نصب مي شد و به صورت ميداني از وجود آنها اطلاع پيدا كرديم، گفت: امكان بررسي برخي از اين دكل ها وجود ندارد شايد برخي از آنها امنيتي باشد اما آنچه از نظر سلامتي مطرح است، بررسي وجود اين دكل ها در شوراي شهر بوده كه معيارهاي فاصله اي و منظري رعايت مي شود. خداكرمي خاطر نشان كرد: ذهن شهروندان براي ما اهميت زيادي دارد و در برخي موارد به خاطر بحث سلامت روان مجوز نصب دكل نمي دهيم. رئيس كميته سلامت شوراي شهر تهران ادامه داد : ما در دنياي تكنولوژي زندگي مي كنيم و چه بخواهيم يا نه اگر موبايل را از ما دور كنند دچار استرس مي شويم و به تكنولوژي وابسته هستيم. وي يادآور شد: امروز در دنيا 4 هزار ميليارد دكل نصب شده است. خداكرمي خاطرنشان كرد: كاهش تعداد شكايت از دكل ها و آنتن ها نشان مي دهد كه مردم آن را به صورت ضرورت مي بينند اما بايد استانداردها رعايت شود. برچسب ها - شوراي شهر - ناهيد خداكرمي - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات - سرطان - دكل مخابراتي