عملكرد روابط عمومي هاي ايلام در تيرماه ارتقا يافت

ايلام - ايرنا - مديركل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري ايلام و دبير شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان گفت: عملكرد روابط عمومي هاي استان در تيرماه بر اساس ارزيابي هاي انجام شده نسبت به ماه هاي گذشته ارتقا يافت. به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني استانداري ايلام، آيت قيصربيگي با اشاره به ارزيابي عملكرد مديران دستگاه هاي اجرايي استان در حوزه روابط عمومي ها افزود: فرآيند پاسخگويي و اطلاع رساني دستگاه هاي اجرايي استان 15 درصد رشد داشته است. وي ادامه داد: در ارزيابي هاي بعمل آمده بر اساس شاخص هاي بيست گانه، عملكرد چهار درصد روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي استان بسيار ضعيف، 37 درصد ضعيف، 50 درصد متوسط و 9 درصد خوب بوده است. وي افزود: اين درحالي است كه در خرداد ماه اين آمار 12 درصد بسيار ضعيف، 44 درصد ضعيف، 42 درصد متوسط و تنها 2 درصد در وضعيت خوب بود. وي با ذكر اينكه تاكنون هيچ دستگاهي نتوانسته است، نمره بسيار خوب را در اين ارزيابي ها بدست آورد، اضافه كرد: طي چهار ماه گذشته تا كنون شاهد رشد و ارتقاي وضعيت روابط عمومي هاي استان در سطح دستگاه هاي اجرايي بوده ايم. قيصربيگي بيان كرد: در دو ماه فروردين و ارديبهشت 91 درصد دستگاه ها در وضعيت ضعيف بوده اند كه اين ميزان در تيرماه به 41 درصد كاهش يافته است. وي در ادامه به ارزيابي روابط عمومي فرمانداري هاي استان پرداخت و گفت: در ارزيابي تيرماه كماكان 80 درصد روابط عمومي فرمانداري ها در وضعيت ضعيف قرار دارند اگر چه نسبت به خرداد ماه 10 درصد بهبود يافته است. وي در خصوص نحوه ارزيابي ها گفت: اين ارزيابي ها بصورت ماهيانه و بر اساس شاخص هاي بيست گانه و در سه سطح اطلاع رساني، پاسخگويي و نوآوري انجام مي شود. وي افزود: در ارزيابي ها سعي شده است وضعيت موجود انعكاس داده و شفاف به مردم گزارش شود. مديركل روابط عمومي استانداري ايلام هدف از اجراي ارزيابي ماهيانه را تقويت جايگاه مردم در سازمان ها و نهادها و حضور و ارتباط بيشتر مسئولان با مردم عنوان كرد و گفت: در ارزيابي ها هم بر اطلاع رساني صريح و به موقع و هم بر تعامل و پاسخگويي مسئولان با مردم و رسانه ها بعنوان نمايندگان افكار عمومي تاكيد شده است. وي روند جايگاه روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي استان را رو به رشد خواند و گفت: در اين ميان روابط عمومي فرمانداري هاي استان نيازمند تقويت بيشتر است چراكه وضعيت موجود شايسته فرايند پاسخگويي در اين حوزه نيست. دبير شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان ايلام درباره نتايج ارزيابي هاي روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي و فرمانداري هاي استان در تيرماه گفت: در اين ماه اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي و برق استان به طور مشترك رتبه اول، بهزيستي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي رتبه دوم و صنعت، معدن و تجارت استان نيز رتبه سوم و در حوزه فرمانداري هم فرمانداري هاي بدره، دهلران و چرداول به ترتيب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. برچسب ها - استانداري ايلام - روز ارتباطات و روابط عمومي - استان ايلام